Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

1 september is steeds weer een spannende dag voor ons, maar zeker ook voor onze nieuwe leerlingen van het eerste jaar. Ze hebben in juni de basisschool vaarwel gezegd en zijn klaar voor het grote avontuur van het secundair onderwijs. Jaar na jaar merken we dat heel wat jongeren een beetje zenuwachtig zijn voor deze grote dag, maar hun nervositeit verdwijnt vrij snel als sneeuw voor de zon.  

Onze nieuwe eerstejaars heten we de eerste dag reeds om half 9 welkom terwijl onze andere leerlingen wat later op de dag verwacht worden. Dat maakt dat ze ’s morgens de school voor zich alleen hebben. Deze eerste halve schooldag maken ze samen met hun klassenleraar kennis met elkaar en met de school. De dagen nadien trekken we erop uit om elkaar via sport en spel beter te leren kennen. Daarnaast bekijken we vanuit aardrijkskundig oogpunt en met het oog op verkeersveiligheid de schoolomgeving zodat de Duffelse wegen geen geheimen meer kennen voor onze eerstejaars. Deze activiteiten zorgen ervoor dat het al vrij snel snor zit bij onze leerlingen en leraren!

• sociale activiteiten: ICT, leren leren en leefsleutels
In het eerste leerjaar A optie moderne en technische krijgen onze leerlingen 1 lesuur per week het vak ‘sociale activiteiten’. Dat vak is een drieluik dat bestaat uit de onderdelen: ICT, leren leren en leefsleutels. Leren en leven komen in al hun facetten aan bod.

• kleurencode en vervoersmap
Om onze jongeren snel hun weg in de verschillende vakken te leren kennen, werken we met een kleurencode per vak. Deze mappen kunnen vrijblijvend aangekocht worden op school. Om onze boekentas niet te overladen, werken we met een vervoersmap die dagelijks mee naar huis gaat zodat ouders de schoolse activiteiten van hun zoon of dochter mee kunnen opvolgen.  

• planningsagenda + gebruik Smartschool
We werken in al onze jaren met een planningsagenda waarmee leerlingen in het eerste jaar hun lessen, taken en vrije tijd leren plannen. Vanaf het tweede jaar wordt hierin een grotere zelfstandigheid van de leerling verwacht zodat ze langzaam maar zeker zelf de touwtjes van hun leertijd in handen nemen.

• apart gebouw voor eerste graad
Onze school is een vrij grote school met meer dan duizend leerlingen. Desondanks behandelen we elke leerling individueel en voelen onze leerlingen zich vrij snel thuis op onze school. Onze eerste graad heeft een apart gebouw en een aparte speelplaats waar er ruimte is om te sporten.

• begeleide avondstudie
Tussen 15.40 u. tot 16.30 u. kunnen leerlingen die geen ingeroosterd lesuur hebben huistaken en lessen op school voorbereiden en instuderen in de avondstudie. Sommige leerlingen kunnen een extra zetje van een leraar gebruiken bij o.m. planning en studiemethode en worden op weg gezet tijdens de avondstudie. 

• socio-emotionele begeleiding door vakleraren, klassenleraar en leerlingenbegeleider

• 5x/jaar oudercontact
Omdat we veel belang hechten aan de samenwerking met de ouders organiseert onze oudervereniging op vrijdag 11 september 2015 een contactavond voor alle ouders. Op die manier kunnen ouders en leraren kennismaken met elkaar. We beëindigen die avond traditiegetrouw in onze refter met een hapje en een drankje. 

De andere oudercontacten bestaan uit individuele gesprekken met klassen- en vakleraren.