Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Het begon allemaal in 1923, toen de Sint-Annaschool (foto 1) opgericht werd. Dit was een kostschool voor meisjes. In 1928 werd ook een nieuw gebouw opgetrokken voor licht mentaal gehandicapten, de Sint-Aloysiusschool. Twee jaar later werd deze uitgebreid met een school voor ziekenverpleegsters.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Sint-Annaschool een middelbare school waar ook externen toegelaten werden.


In 1960 begon de opbouw van de huidige blokken A, B en C met een groot internaat rond de oorspronkelijke D-blok. Twee jaar later verdween deze Sint-Aloysiusschool naar Merksplas.


De school kreeg in 1964 de naam Sint-Norbertusinstituut. Vanaf 1980 werd het onderwijs gemengd. Dat eerste jaar waren er maar 24 jongens.
In 1997 werd aso-bso-tso samengevoegd tot één school en werd de 1e graad afgesplitst en ondergebracht in gebouw M. Het internaat voor verpleegkunde bestaat nog altijd. Om veiligheidsredenen hebben de studenten wel het kasteel verlaten. Het gebouw is gerenoveerd in 1999 en is nu de peda geworden.
Wist je dat…

- …het poortje (foto 3) op de speelplaats van de 2e en 3e graad is afgebroken omdat het te laag was voor brandweerwagens?
- …het muurtje dat de speelplaats van de dreef scheidde (foto 3) verwijderd moest worden wegens asbest?
- …blok D het oudste gebouw is (foto 4)?
- …er vroeger op de plaats van de nieuwe turnzaal een villa stond die gebruikt werd als refter en voor praktijkvakken zoals technologische en plastische opvoeding (foto 5).