Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Voor meer informatie over het zorgteam (fase 1) , klik hier.

 

Onze zorg past binnen het zorgcontinuüm

Onze zorgaanpak wordt steeds binnen het continuüm van zorg afgesproken. Binnen dit zorgcontinuüm wordt er aangegeven:

  • F0: wat voor alle leerlingen nodig is.
     
  • F1: wat een individuele leerling aan extra begeleiding nodig heeft en wat wij als schoolteam daarvan kunnen bieden.
     
  • F2: wanneer we het CLB-team inschakelen.
     
  • F3: wanneer we nood hebben aan extra hulp buiten de school en het CLB-team.

 

Opvolgbeleid

In 2016-2017 herschreven we naast onze zorgvisie ook ons sanctiebeleid. We spreken vanaf nu niet meer over ‘sanctiebeleid’ maar over ‘opvolgbeleid’ omdat we op een herstelgerichte manier naar conflicten en incidenten kijken. Op onze school zoeken we dan ook gericht naar hoe we een herhaling van het gestelde gedrag kunnen voorkomen.

Bij een incident vinden we het dan ook belangrijk dat we luisteren en samen met alle betrokkenen zoeken naar een oplossing. Zo trainen we onze leerlingen o.a. in het leren uit hun fouten en nadenken over de impact van hun gedrag.

Door het herstelgericht werken streven we een persoonlijke groei van al onze leerlingen na.