Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Op 1 september beleefden meer dan 160 jongens en meisjes een spannende start en werd naast info gestart met het eerste luik van het project 'leren leren: hoe begin ik eraan?'. De bedoeling van het project is om leerlingen vanaf het begin van het schooljaar efficiënter te leren studeren en organiseren. Op woensdag 21 september werd dit vakoverstijgend aangeleerd. Vanaf nu zullen de tips en leerstrategieën in de verschillende vakken toegepast worden.

Woensdag kregen de eerstejaars volgend programma in een afwisselend schema voorgeschoteld aan de hand van 3 bundels.

  • Hoe studeer ik wiskunde?
  • Hoe studeer ik een geheugenvak?
  • Hoe studeer ik een taal?

Ze kregen studietips die direct op een aantal vakken werden toegepast. Er werden mindmaps gemaakt en in de computerklas werden de codes van de 'knooppunten' (terug te vinden in de leerwerkboeken) geactiveerd. Zo konden ze direct aan de slag met digitale oefeningen, zoals te zien is op deze foto's.

Op de contactavond van 30 september kan de klassenleraar hierover zeker bijkomende uitleg geven, indien u dit wenst. Bijkomende ondersteuning op gebied van 'leren leren' kan ook altijd via de huiswerkklas en het studiementoraat.