Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Het Sint-Norbertusinstituut organiseerde in samenwerking met de politie BODUKAP en de gemeente Duffel een verkeersproject. Alle eerstejaars verkenden onder begeleiding de directe schoolomgeving. Hier werden ze opmerkzaam gemaakt op mogelijke gevaarlijke verkeerssituaties en werd er een vakoverschrijdende link gemaakt naar aardrijkskunde en MAVO. De politie controleerde ook de fietsen van alle eerstejaars leerlingen op verlichting, remmen, bel en veiligheidsuitrusting.

Vrijdagvoormiddag 2 september kregen de leerlingen van het eerste jaar een heus onthaalprogramma voorgeschoteld. Aan de poort werden zij door de schoolpers opgewacht, die in opdracht van 5TV naar de ervaringen van de eerste schooldag informeerden. Het eerste lesuur gebruikte de klassenleraar voor de administratie en om de laatste info te geven. Daarna volgde een doorschuifsysteem met taaltesten, een wandeling in de school en verkenning van de directe omgeving in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen.

Pagina's