Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Mag een valide persoon een openbaar gebouw betreden via de schuine helling die bedoeld is voor rolstoelgebruikers?  Ja toch?

Nochtans is dat iets wat in vele scholen niet kan.  Hulpmiddelen bij het leren mogen enkel gebruikt worden indien de student het juiste attest kan voorleggen. Een goedbedoelde zorgbeleid creëert daardoor soms een leeromgeving van ongelijke kansen, met extra ondersteuning voor de attest-leerlingen en weinig of geen tegemoetkoming aan studenten zonder attest.

HBO5 Verpleegkunde Duffel start dit schooljaar daarom met gepaste zorg voor elke student.  
Net zoals in de architectuur willen we de lessen van meet af aan toegankelijk maken voor iedereen. Leerstoornisattesten worden dus overbodig.


Op maandag 12 oktober was er een plechtige inhuldiging van de engagementsverklaring die de school samen met alle docenten onderschrijft.

 

Dit mooie gebaar werd opgemerkt door de pers