Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Op dinsdagavond 19 december 2017 heerste er een gezellige drukte in refter 24 van onze school. Het is ondertussen een jaarlijkse traditie om dinsdag na de examens én voor de kerstvakantie onze zesdejaars en onze oud-leerlingen samen te brengen voor de SOHO-ontmoetingsavond.

Voor onze zesdejaars betekent die avond een belangrijke stap in hun studiekeuzeproces, voor onze oud-leerlingen een kans om hun ervaringen over hun opleiding in het professioneel of academisch hoger onderwijs te delen. De zesdejaars hebben veel informatie nodig, zitten met vele vragen over hun studiekeuze en in een informeel gesprek met de oud-leerlingen die de richting volgen waarin ze geïnteresseerd zijn, wordt er veel duidelijk.

We zagen veel enthousiasme, veel blije gezichten, veel cursussen, boeken en laptops. Het is fantastisch en hartverwarmend om te ervaren hoe graag onze oud-leerlingen meewerken om van die SOHO-avond een geslaagd gebeuren te maken!