Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Dinsdag 24 april gingen de leerlingen van 4aso en 4TW op uitstap naar de Kesselse Heide.


Ze onderzochten hier biotische- en abiotische factoren in verschillende biotopen.
Ze zagen hoe verschillende organismen waren aangepast aan hun ecologische niche zoals de grijze zandbij, de mestkever en struikhei.
Ze kregen inzicht in het proces van successie en maakte kennis met verschillende beheerstechnieken om successie tegen te gaan en unieke biotopen zoals een heide te kunnen behouden.


De leerlingen maakten ter plaatsen een verslag op een tablet.