Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Onze school biedt 2 formules van studie- en huiswerkbegeleiding aan.

In de huiswerkklas vinden leerlingen van het 1ste tot en met het 7de jaar een rustige, uitdagende leeromgeving om huiswerk te maken en lessen te leren. We voorzien daarbij de nodige ondersteuning in de vorm van hulpkaarten, stappenplannen, schema’s, computers… onder toezicht van enkele leraren. In de huiswerkklas draagt iedere leerling zelf verantwoordelijkheid voor het creëren van een goed werkklimaat en het organiseren van zijn huiswerk, ook wanneer er voor de volgende dagen geen taken zijn opgegeven.

Leerlingen uit het 2de tot en met 7de jaar die na ondersteuning door de vakleraar en/of klasleraar aanhoudende studieproblemen ondervinden of ondanks klasondersteuning moeite blijven hebben met een bepaald vak, kunnen (door het lerarenteam) doorverwezen worden naar Update. De Zorgcoördinator zal in samenspraak met de leerling, diens klassenraad en eventueel zijn/haar leerlingbegeleider bekijken hoe de leerling het best ondersteund kan worden. Na de intake start dan een intensieve begeleiding, volledig afgestemd op de onderwijsnoden van de leerling.

Indien u vermoedt dat uw zoon/dochter een begeleiding in Update gebruiken kan, dan dient u zich hiervoor in de eerste plaats tot de klasleraar te wenden. De klasleraar(s) en vakleraren zullen  uiteraard eerst zelf proberen de leerling adequaat te begeleiden en hem/haar pas doorverwijzen naar Update wanneer een intensievere begeleiding noodzakelijk is.

Inschrijven voor:

  • de Update: spreek hiervoor de vakleraar of klasleraar aan
  • de huiswerkklas:   
    • trimester 1 (september – december) -> invulstrookje in deze bundel
    • trimester 2 -> url op de startpagina van Smartschool
    • trimester 3 -> url op de startpagina van Smartschool