Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Heeft uw zoon of dochter extra uitdaging nodig in zijn/haar studies? Of is schoolgaan en leren reeds een uitdaging op zich voor uw zoon of dochter omwille van een leer- of ontwikkelingsmoeilijkheid? Bij SNOR zoeken we naar de juiste omkadering.

Herkent u de leerling in onderstaande situaties?

  • Heeft de leerling extra uitdaging nodig in zijn studies?
  • Heeft de leerling extra hulp of hulpmiddelen ontvangen in de vorige school?
  • Zijn er moeilijkheden wat betreft het gedrag van de leerling?
  • Is de leerling in het bezit van een diagnose- of onderzoeksverslag van een leer- of ontwikkelingsmoeilijkheid?
  • Heeft de leerling in het lager onderwijs ooit GON/ondersteuning gekregen?
  • Stelde het CLB een 'Gemotiveerd Verslag' of 'Verslag' op voor de leerling?
     

Gelieve dan te komen inschrijven op het ogenblik dat er iemand van het zorgteam ook een intakegesprek kan houden. Dit kan op 2 juli, 4 juli, 20 augustus of 27 augustus tussen 11.30 en 19u

Mogen wij u vragen bij iedere inschrijving zoveel mogelijk informatie naar de school mee te brengen, zo ook onderzoeksverslagen en diagnoseverslagen van bv. een leerstoornis. Indien u ondersteuning wenst aan te vragen vanuit het ondersteuningsnetwerk (vroegere GON-begeleiding) dient u zeker ook het 'Gemotiveerd verslag' of 'Verslag' mee naar de school te brengen.