Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Het schoolreglement bevat alle administratieve regels waaraan de school enerzijds en leerlingen en hun ouders anderzijds zich moeten houden.

Het reglement hieronder is voor onze leerlingen van het 1e tot 6e jaar. Het schoolreglement van de 7de jaren kan u hier raadplegen.