Opvoedingsproject

Het Sint-Norbertusinstituut maakt deel uit van VZW KITOS, Katholieke Scholengroep Regio Mechelen. KITOS staat voor Kwaliteit, Katholiek, het Individu (de leerling) staat centraal, Innovatie, Talentgericht, Openheid en Solidariteit.

Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden. Het uiteindelijke doel is in een warm en verbonden schoolklimaat kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, zodat elk kind en elke jongere zijn of haar unieke talenten kan ontdekken en ontplooien. De volgende vier kernwaarden zijn de pijlers van onze missie: openheid, innovatie, verbondenheid en solidariteit.

Elke leerling moet zich geborgen en veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en zichzelf leren ontdekken. We geloven in jouw groeimogelijkheden. We creëren een omgeving waarin je jezelf verder kan ontwikkelen. Jij moet je thuis voelen in onze school, geborgen en veilig, dat vinden we erg belangrijk! Samen werken we aan een goed leerklimaat waardoor je zin krijgt om van elkaar en met elkaar te leren en je talenten te ontdekken. Onze inspiratie halen we zowel uit de nieuwe inzichten in kwaliteitsvol onderwijs als uit onze lange onderwijstraditie die teruggaat op de zusters van het ‘ Convent van Betlehem’.

Ben jij een denker, een doener of een dromer?

Wij dagen je altijd uit om de lat hoog te leggen. We bieden een rijke leeromgeving aan die dicht bij de ‘echte wereld’ staat. We zetten daarbij volop in op de competenties die je nodig hebt in de wereld van morgen. Zo hechten we onder andere veel belang aan taalontwikkeling, samenwerken, ICT-vaardigheden én leren kiezen. Fouten maken is daarbij heel normaal en zien we als een kans tot leren. Iedereen is anders en we proberen deze diversiteit tussen leerlingen in te zetten om van elkaar te leren, niet alleen in de les, maar zeker ook daarbuiten, op sociaal gebied.