Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Richtingspecifiek
Latijn 5 5
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Keuze-uur 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Latijn

Een richting voor jou?

2de graad finaliteit Doorstroom 

Kan jij starten?

  • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jouw talenten

  • Ben je verbaal-linguïstisch sterk met een sterk taalgevoel?
  • Wil je je verdiepen in het Latijnse taalsysteem en in Romeinse cultuur, in Latijnse teksten?
  • Ben je daarnaast in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek?

De richting Latijn is dan de juiste richting voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en uitgebreid pakket wiskunde.
  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

  • A-muze = artistieke vorming
  • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.
  • Keuze-uur: Je kan een keuze maken tussen Duits, Economie, Filosofie of Informatica

Infomoment (vorig schooljaar)? Klik hier.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

De meest logische keuze is een verderzetting van een studierichting met Latijn, maar je kan ook naar elke andere richting overstappen.