Vakken

3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits - 1
Economische projecten 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 -
Wiskunde 5 5

Wetenschappen

Een richting voor jou?