Omgekeerde Youca Day

  • 16 oktober 2020

De omgekeerde Youca Day was een schot in de roos!

Door het coronavirus werd de Youca Action Day van oktober verplaatst naar februari 2021. Normaal gezien gaan jongeren tijdens de schooluren, werken voor een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Het loon dat ze die dag verdienen, 55 euro, gebruikt YOUCA om wereldwijd jongerenprojecten te financieren.

15 oktober 2020 werd een OMGEKEERDE YOUCA DAY. Sprekers uit organisaties of bedrijven kwamen op scholen langs om hun werkervaring te delen.

Op SNOR Duffel kwam Danny van het Felixarchief in Antwerpen langs. Hij bracht een goede weergave van ‘het leven zoals het is’ op het archief. Wereldwijd wordt het archief geconsulteerd voor allerlei soorten opzoekingswerk, zowel door studenten architectuur als door schrijvers die op zoek zijn naar een goed verhaal.


Coronaproof, op een veilige afstand van elkaar, konden we horen dat ook Danny’s zoektocht naar de perfecte job niet zonder slag of stoot verliep. Een zoektocht met vallen en opstaan.

Hartelijk dank aan Danny om je zoektocht te delen met onze jongeren die nog aan het begin staan van deze reis!

Met dank aan Emma Mestdagh, begeleidende leraar