Missie en visie

Onze school werkt voortdurend aan kwaliteitsvol onderwijs in een warm en verbindend schoolklimaat. We doen er alles aan om elke jongere de kans te geven zijn of haar unieke talenten te ontdekken of te ontplooien. Het leren van de leerling versterken, dat is onze belangrijkste taak. We doen dat met de volgende drie pijlers binnen onze schoolwerking.

Het leren staat centraal

Verbanden leggen, kritisch nadenken, nieuwe kennis opdoen … het hangt allemaal af van hoeveel en welke kennis je al bezit. Hoe meer je weet, hoe makkelijker je leert. Kennis en vaardigheden bijbrengen behoort tot een kerntaak van de school. We denken daarom als school na over welke kennis cruciaal is om onze leerlingen zich te laten ontwikkelen tot kritische en onafhankelijke personen in de maatschappij.

Bovendien besteden we expliciete aandacht aan leerstrategieën om de leerstof duurzaam te verankeren en de weg te ontdekken naar levenslang leren. Effectief leren studeren dus. We volgden als school hierrond het traject ‘Wijze lessen’ van Expertisecentrum Onderwijs en Leren. Effectieve leerstrategieën werden uitgelegd aan de hand van bouwstenen voor effectieve didactiek en geïmplementeerd in onze lessen. Een kernteam ExCEL blijft de verdere groei hiervan bewaken en stimuleren bij onze leraren.

Rust en veiligheid

In onze hedendaagse samenleving zijn er uitzonderlijk veel prikkels. Sociale media, het internet, hobby’s, vrienden, studentenjobs … én de school, strijden allemaal om de aandacht van leerlingen. Om het leren centraal te kunnen zetten, zijn rust en veiligheid dan ook twee belangrijke randvoorwaarden. Door heldere afspraken te maken, brengen we rust en structuur in de leeromgeving, zodat elke leerling zijn individuele verantwoordelijkheid om te leren kan opnemen. Leren is een individuele aangelegenheid, maar gebeurt op een school meestal in groepsverband. Leren van en met elkaar is bijzonder verrijkend als het in een veilige omgeving kan. Iedereen moet immers zichzelf kunnen zijn en fouten kunnen maken.

Expertise en kwaliteit

De rol van de leerkracht in het leerproces van leerlingen onderschatten we niet. Leerkrachten die leerstof helder kunnen overbrengen, sterk zijn in klasmanagement en gerichte feedback kunnen geven, hebben een aantoonbaar positief effect op het leren van leerlingen. Onze didactiek en evaluatie onderbouwen we daarom met wetenschappelijke inzichten. Op die manier werken we aan een team dat niet alleen sterk is binnen de eigen vakken, maar dat ook goed weet op welke manier dat optimaal kan aangeleerd worden. Zo kunnen we blijvend inzetten op de zoektocht naar de beste aanpak en ondersteuning voor de noden van elke leerling. Ook hier zijn de bouwstenen van effectieve didactiek een meerwaarde bij de uitvoering van onze rol als leerkracht.