Onze troeven

Onze school maakt gedurfde, maar goed overwogen keuzes in de aanpak van de lessen en de begeleiding van onze leerlingen. De rode draad doorheen de aanpak is dat we je zo goed mogelijk willen voorbereiden op een leven lang leren.

Durfuur

Eén uurtje in de week kies jij jouw uitdaging helemaal zelf. Als je een speciaal talent hebt, een unieke interesse of gewoon jezelf iets compleet nieuws wil leren, dan kan je je in dit uur helemaal uitleven. Jij kunt ons verbazen en wij leren je echt kennen. Samen leggen we de lat hoog.

SL²= Samen leren, samen leven

We leren jou je eigen plek te vinden in onze school. We helpen je om al die nieuwe leerstof te verwerken. Dat doen we niet alleen tijdens de lessen, maar we voorzien ook een aantal momenten doorheen het jaar waarin ‘leren leren’ een centrale plaats krijgt.

We vinden het superbelangrijk dat jij goed in je vel zit, want dan pas kan je goed leren. We leren je hoe je stevig in je schoenen kunt staan en hoe je stress kunt aanpakken.

Groep plus

Als het tijdens het schooljaar wat moeilijker wordt, krijg je hier gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning om de basisdoelen van 1A te bereiken. We zetten dan in op een meer individuele aanpak voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde via begeleid zelfstandig leren. Toelating en inschrijving voor deze groep gebeurt alleen na overleg met het lerarenteam, zorgteam, en ouders. Je verlaat gedurende een aantal weken even je keuzepakket.