Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Het schoolreglement wordt jaarlijks goedgekeurd door de schoolraad. Dat is een overlegorgaan waarin ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

Het schoolreglement geldt voor een heel schooljaar: van 1 september tot 31 augustus. Je kunt je alleen maar inschrijven in de school als je vooraf akkoord gaat met het schoolreglement.

Hieronder vind je de link naar ons schoolreglement voor het 1ste tot en met het 6de jaar:

Hieronder vind je de link naar ons schoolreglement voor het 7de jaar: