Een eigen laptop voor elke leerling

Waarom heeft elke leerling nood aan een eigen laptop? Hoe kies ik best tussen een laptop via de school of een eigen laptop? Wat kost een laptop, nu de Vlaamse overheid geen Digisprongmiddelen meer voorziet?
Op deze en andere vragen vind je hier een antwoord.

Voordelen van een eigen laptop

 • Een individuele, eigen laptop is een heel geschikt leer- en werkmiddel om de 21ste-eeuwse (informatie)vaardigheden te verwerven en in te oefenen. Leerlingen leren zelfstandig problemen analyseren, op te lossen en gaan (inter)actief aan het werk.
 • De laptop is altijd ter beschikking, ook voor korte(re) en flexibele leermomenten in de klas én thuis.
 • Leerlingen ontdekken zelfstandig een manier van werken die bij hen past. Elke leerling kan over zijn eigen lat springen.
 • Leraren kunnen als coach beter differentiëren, al dan niet via onderwijstechnologie. Ze kunnen de digitale leer-kracht van de leerling versterken.
 • In onze school kunnen we meer werken aan mediawijsheid en digitale geletterdheid.
 • We werken aan gelijke onderwijskansen op school en thuis. Iedereen heeft dezelfde kansen om te leren, met up-to-date-materiaal. Het toestel kan je thuis en in je vrije tijd gebruiken. De laptop wordt immers niet op school bewaard.

Waar koop of huur ik een laptop?
– vanaf schooljaar 2024-2025

Vanaf het schooljaar 2024-25 zijn er geen Digisprongmiddelen van de Vlaamse overheid meer. Dat betekent dat nieuwe leerlingen zelf over een laptop moeten beschikken.

Afhankelijk van je jaar, koop of huur je een laptop via The Rent Company of via de school

Ben je een nieuwe leerling in het 1ste, 2de of 3de jaar?

Dan adviseren we je om zelf een laptop aan te schaffen. We raden je aan om een laptop via The Rent Company te kopen.

Heb je al een laptop? Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Ben je een nieuwe leerling in het 4de, 5de of 6de jaar?

Dan kan je nog gebruik maken van de laptops uit de Digisprong.

Ben je een huidige leerling van de school?

Dan verandert er niets. Je behoudt je huidige laptop.

Een eigen laptop – Bring Your Own Device (BYOD)

Heb je al een laptop? Een leerling kan zelf een eigen computer meebrengen (Bring Your Own Device), op voorwaarde dat het aan een aantal minimumvereisten voldoet en in het schoolbeheerssysteem van KITOS kan ingebracht worden. De school kan zo educatieve software en instellingen installeren vanop afstand (alleen tijdens de lestijden).  Het zelf meegebrachte toestel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen die terug te vinden zijn op de website van de school.

In deze formule blijft elke leerling er zelf verantwoordelijk voor dat hij elke lesdag over een toestel kan beschikken, ook als het toestel kapot gaat, of gestolen wordt. In deze uitzonderlijke gevallen kan er tijdelijk een toestel van de school gehuurd worden, tegen een huurprijs.

Alle afspraken rond het laptopgebruik zijn terug te vinden in het schoolreglement of op deze pagina.


Hieronder vind je alle vragen omtrent de laptop op school, geldig voor alle toestellen tot en met schooljaar 2023-2024. We werken de vragen en antwoorden zo snel mogelijk bij voor het komende schooljaar.

 • Wat is het engagement van de school?
  • We zorgen voor de aankoop voor de best mogelijke verhouding tussen prijs en kwaliteit via (her)onderhandelingen met leveranciers.  
  • We investeren voortdurend in een snel, krachtig en veilig wifi-netwerk op school.  
  • Er is een laptopbalie (fysiek en digitaal). De leverancier Signpost voorziet oplossingen omtrent de hardware, de school zelf kan softwareproblemen oplossen (herinstallatie van software, inruilen defect toestel voor reservetoestel …). Leerlingen en ouders kunnen deze laptopbalie bereiken via een bericht op Smartschool. De laptopbalie kan alleen leerlingen op school verderhelpen, niet tijdens vakanties. De leerling kan dan terecht bij Signpost zelf. 
  • We investeren in de verdere vorming van onze leerkrachten om ICT als meerwaarde te integreren in zo veel mogelijk lessen.  
  • We streven naar minder papier: minder kopieën en werkboeken. 
 • Waarom hetzelfde toestel voor iedereen?
  • Leerkrachten en leerlingen kennen elkaars toestel en kunnen elkaar verder helpen. 
  • Vlotter klasgebruik: iedere leerling heeft een identieke installatie, met dezelfde programma’s. 
  • Iedereen heeft een robuust toestel voor intensief gebruik en verplaatsingen. Zo kunnen schadegevallen beperkt worden. 
  • Geen afgunst tussen leerlingen. 
  • Bij defect van de eigen laptop krijgt de leerling tijdens het schooljaar een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of een proefwerk. 
  • Bijhorende service voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling …) 
  • Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. Daarom neemt de school deze zorg volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen. 
  • Er is een schade- en diefstalverzekering inbegrepen in de prijs van het toestel. 
 • Vervangt deze laptop alle boeken en cursussen?

  Nee, elke leraar heeft de autonomie om te kiezen voor het beste pedagogische leermiddel. Wij trekken voluit de kaart van “blended learning”. Dit betekent dat we altijd kiezen voor het pedagogisch en didactisch beste leermiddel. We proberen om waar mogelijk met goedkopere digitale alternatieven te werken. Sommige leerboeken, werkboeken en andere leermiddelen zal je niet meer moeten kopen. Denk hierbij aan een atlas, woordenboeken, bijbel, grafisch rekenmachine enz. 

  Het betekent niet dat alle cursussen en handboeken zullen wegvallen. Sommige zal je nog wel moeten kopen of huren. Cursussen die de school of leraar zelf maakt, kunnen we gratis digitaal ter beschikking stellen. Het laptopproject heeft niet de bedoeling om alle klassieke leermiddelen te vervangen. 

 • Wordt de laptop elk lesuur gebruikt?

  Nee, we gebruiken de laptop als dit het leerproces verrijkt en als het bijdraagt aan het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit hoeft niet altijd of elk lesuur te zijn. We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd. 

 • Mag ik een eigen laptop meebrengen?

  Ja, dat kan onder enkele voorwaarden. Het moet voldoen aan een aantal minimum vereisten van vzw KITOS. Dit zijn de vereisten voor een eigen laptop:

  • Batterij
   • De werktijd met batterij moet minimaal 5 uur zijn.
   • De school kan hiervoor bewijs opvragen via Windows battery report.
  • Processor (CPU)
   • De processor van de laptop moet minimaal gelijkwaardig zijn aan een Intel i3 van de 7de generatie. Deze mag ook van een andere fabrikant zijn.
  • Werkgeheugen (RAM)
   • De laptop moet minstens over 8GB werkgeheugen beschikken.
  • Opslag
   • SSD-schijf (geen HDD) met minimale opslagcapaciteit van 256 GB.
  • Beeldscherm
   • De afmeting van het scherm moet minstens 13,3 inch en maximaal 15,6 inch zijn.
   • De minimumresolutie van het scherm moet HD 720p zijn.
  • Besturingssysteem (OS)
   • Volwaardige Windows-laptop (geen Mac, Chromebook of tablet) met ingebouwd klavier.
   • De laptop moet voorzien zijn van een geldige licentie voor Windows 10 of hoger.
  • WiFi
   • Minstens ondersteuning voor AC-standaard (802.11ac / WiFi 5).
    • Het is aanbevolen dat het toestel beschikt over een WiFi-adapter die ondersteuning biedt voor de ax-standaard.
    • Het is aanbevolen dat het toestel beschikt over een WiFi-adapter van het merk Intel.
   • De beveiligingssoftware/-instellingen en hardware van de laptop moeten toestaan dat het apparaat verbinding kan maken met het WiFi-netwerk van de school.
    • Info netwerk: WPA2-enterprise
   • Connectiviteit
    • De laptop beschikt over een geluidskaart, ingebouwde camera en microfoon.
    • De laptop beschikt over minstens één USB-A poort.
   • Opstarttijd
    • De tijd dat het toestel nodig heeft om van de uitgeschakelde staat over te gaan naar een gebruiksklare staat (werken in Word) mag maximaal 3 minuten zijn.
   • Werkbaarheid
    • Microsoft 365 Desktop apps moeten responsief draaien op het toestel.
    • De school moet de mogelijkheid hebben om een eigen installatie van Windows op het toestel te plaatsen.
   • Beveiliging
    • De installatie van eigen software is de verantwoordelijkheid van de leerling/eigenaar van het toestel. Deze software mag in geen geval de werking van de schoolsoftware belemmeren.
   • Instellingen en software
    • De vereiste software voor de lessen is te verkrijgen via de school.
    • Het toestel is losgekoppeld van een eventueel beheerssysteem, bijvoorbeeld van een vorige school. Het toestel moet ingeschreven kunnen worden in het beheersplatform van de school.
   • De laptop wordt steeds getransporteerd in een degelijke beschermhoes.
   • De laptop moet beschikken over een oplader.

  – De laptop is een leermiddel zoals een handboek. Elke leerling moet over ofwel een leentoestel van de school (laptopproject) ofwel een eigen toestel beschikken. Bij herstel van je eigen toestel kan je een toestel van de school huren, a rato van €20 per week, na 3 weken stijgt dit naar €50 per week. Elke laptop moet in het beheerssysteem van de school worden opgenomen.

  -Verdere vereisten vind je in de ‘Gebruikersovereenkomst voor leerlingen met een eigen laptop’, te verkrijgen op school of via de ICT-laptopbalie.

 • Investeren jullie nog in schoollaptops en computers op school?

  Onze school heeft al jaren een uitgebreid computerpark. In onze samenleving wordt het belangrijk dat digitale inhouden en toepassingen overal en altijd ter beschikking zijn, op school en thuis.  
  Voor de integratie van ICT in de les en voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden is een computer niet altijd een volledig lesuur nodig. Reserveren van schoollaptops en/of verhuizen naar een computerklas is vaak bijkomend verlies van leertijd.  
  Een persoonlijk toestel is handiger en maakt ook kleine ICT-opdrachten tijdens de les mogelijk. Elke leerling heeft tegelijkertijd dezelfde kansen op school én thuis. De leerling kan thuis op zijn/haar persoonlijke computer de lesinhoud verwerken volgens eigen tempo. 

 • Waarom kiezen jullie voor laptops en niet voor iPads?

  Laptops hebben meer didactische mogelijkheden dan iPads en er kunnen meer programma’s op worden geïnstalleerd. Laptops beschikken ook standaard over een klavier, een groter scherm en verschillende aansluitingen. Een laptop biedt meer verwerkingsmogelijkheden dan een iPad. Het prijsverschil tussen de laptop die de school aanbiedt en een iPad met dezelfde mogelijkheden is zeer klein en niet in verhouding met de meerwaarde die de laptop biedt. 

 • Wat valt er onder de garantie?

  In de totaalprijs zit een vierjarige “volgende dag herstelling op school” inbegrepen. Dit betekent dat, gedurende 4 jaar (na de aankoop of tijdens de huuraankoop) de werkdag volgend op de melding van het probleem een technieker ter plaatse komt om een herstelling uit te voeren (op school of bij de leerling thuis tijdens schoolvakanties). In de praktijk betekent dit dat het probleem, indien het onder de garantie valt, binnen de 2 dagen is opgelost. Tijdens de duur van de herstelling krijgt de leerling een vervangtoestel ter beschikking. De leerling beschikt dus op elk moment over een toestel. Tijdens vakantieperiodes verwittigen de ouders rechtstreeks de leverancier en wordt de herstelling aan huis gedaan. 

  Batterijen die minder dan 70% van hun normale prestaties leveren, worden gedurende de garantieperiode van 4 jaar gratis vervangen. 

  Defecten buiten de garantie: indien het verlies of de beschadiging het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de leerling, kan de school een schadevergoeding aanrekenen gelijk aan de nieuwwaarde van een gelijkaardig toestel. In geval van diefstal doet de leerling onmiddellijk aangifte bij de politie. 

 • Wat is het verschil tussen een defect binnen of buiten de garantie?
  • Een defect binnen de garantie betekent schade die is opgetreden als gevolg van normaal gebruik van de laptop en schade die dus niet kan worden toegeschreven aan externe factoren. 
  • Een defect buiten de garantie is de zogeheten ‘accidental damage’. Dit is schade als gevolg van externe factoren zoals bijvoorbeeld een val, vochtschade, vandalisme …
 • Wat als mijn laptop stuk is of niet goed meer werkt?

  Je meldt dit aan de laptopbalie. Dit kan via mail: laptopbalie@snorduffel.be of via een smartschoolbericht. Je kan ook langskomen bij de laptopbalie, dit aan het economaat (A101). Geef een korte en duidelijke omschrijving van het probleem. We helpen je zo snel mogelijk en voorzien een vervangtoestel indien nodig.

 • Wat als mijn laptop wordt gestolen?

  Het toestel is verzekerd tegen diefstal, met een franchise die wordt doorgerekend aan de ouders.
  Voorwaarde is dat de diefstal 
  buiten de school heeft plaatsgevonden én dat er een proces-verbaal van de politie kan voorgelegd worden (diefstal met braaksporen of onder bedreiging). Diefstal op school wordt dus niet gedekt, ook niet als bijvoorbeeld je locker werd opengebroken. 

  Je meldt de diefstal schriftelijk aan de laptopbalie en aan je pedagogische directie.  

 • Mag ik mijn laptop in mijn locker laten zitten?

  Je neemt je laptop elke dag mee naar huis. We veronderstellen immers dat je de laptop nodig hebt voor je huiswerk. Bovendien dien je de laptop elke avond op te laden voor de volgende schooldag en dat kan niet in je locker. 

 • Wat als ik van school verander?

  Bij het afstuderen of verlaten van de school moet je de laptop inleverenbinnen de 5 werkdagen. Bij laattijdige inlevering wordt een schadevergoeding aangerekend van 50,00 euro  per begonnen week. Bij niet – inlevering na 1 maand wordt een schadevergoeding aangerekend gelijk aan de nieuwwaarde van een gelijkaardig toestel.  

 • Wat als ik later op het schooljaar start in deze school?

  Je krijgt altijd een toestel van de school in bruikleen volgens dezelfde voorwaarden als wie in september is gestart. Waarborg blijft hetzelfde en de jaarlijkse kostenvergoeding van € 12 ook.

 • Welke software staat er op de laptop?

  Windows 10 en Office 365 staan op elke laptop geïnstalleerd bij levering. Verder zal het basispakket geïnstalleerd zijn dat de school didactisch vereist. Ook de nodige antivirussoftware zit mee in het pakket. 

 • Wie is de beheerder van de laptops?

  De school beheert het toestel van de leerling zolang die ingeschreven is op onze school. Bij de eerste installatie wordt de laptop gebruiksklaar gemaakt voor de leerling. Alle toestellen worden in een centraal beheersysteem ingebracht. Via het schoolbeheer kan de school updates installeren, de toestellen opnieuw configureren of herinstalleren bij problemen. 

 • Waar bewaar ik mijn bestanden en hoe verloopt de back-up?

  Om te vermijden dat je bestanden verloren gaan bij een defect aan de laptop, bewaar je je bestanden via Onedrive die automatisch zorgt voor back-ups. We leren leerlingen werken met Onedrive. 

 • Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien voor alle laptops?

  Nee, leerlingen laden hun laptop thuis op. De toestellen beschikken over een batterij die een hele schooldag meegaat. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen opgeladen worden of dat de school oplaadpunten voorziet. 

 • Kan de laptop gebruikt worden bij toetsen of examens?

  Ja, als de vakleraar of de school dit zo beslist. 

 • Waar kan ik mijn laptop bewaren tijdens pauzes of de les L.O.?

  Je kan een locker huren om je laptop in op te bergen. 

 • Hoe vervoer ik mijn laptop?

  Je gebruikt altijd de bijgeleverde laptophoes en vervoert de laptop in een stevige schooltas of rugzak. Schade door een val betekent dat je altijd een franchisekost zal moeten betalen. Dit kan je vermijden door goed zorg te dragen voor je laptop.