Laptopreglement

Het laptopreglement is een deel van het schoolreglement. Je vindt er alle afspraken in terug rond het inzetten van laptops op onze school.

Het laptopreglement is een deel van het schoolreglement. Je vindt er alle afspraken in terug rond het inzetten van laptops op onze school:

De leerling brengt een laptop mee om er een hele schooldag op te werken. Om het gebruik van de laptop in goede banen te leiden, is het belangrijk hierover duidelijke afspraken te maken.

De leerling kan een laptop voorzien d.m.v.:

 • Een aankoop/huurkoop bij de aanbevolen leverancier van de school die men op de website van school terugvindt. Via deze leverancier wordt er garantie, verzekering en herstel voorzien.
 • Een laptop die de leerling al in bezit heeft in te zetten als schoollaptop of een aankoop via een eigen leverancier. Men staat dan zelf in voor garantie, verzekering en herstellingen. Het toestel moet voldoen aan de minimumvereisten van vzw KITOS. De specificaties van jouw toestel moeten aan onze ICT-coördinatoren bezorgd worden via de laptopbalie zodat zij kunnen oordelen of het voldoet voor gebruik op onze school.
 1. De leerling (en ouder) gebruikt de laptop op school en thuis, en is verantwoordelijk voor wat er met de laptop gebeurt. De leerling houdt zich aan de afspraken omtrent goed en zorgvuldig gebruik van de laptop:
  • Zorg goed voor je laptop. Gebruik hem in de meegeleverde beschermhoes. Stop geen extra voorwerpen of een lader in de hoes: hierdoor kan de laptop beschadigen;
  • Zorg dat je weet waar je laptop is. Gebruik je hem niet in de les, berg hem dan op;
  • Gebruik alleen je eigen laptop en leen je laptop niet uit aan iemand anders;
  • Deel je gebruikersnamen en wachtwoorden nooit met anderen;
  • Voor een volledige lijst van afspraken rond goed gebruik, zie schoolwebsite.
 2. De laptop van de leerling wordt gebruikt voor schoolopdrachten. Privégebruik van de laptop, zoals bv. op social media, is niet toegestaan tijdens de lesdag. De leerling krijgt rechten op het toestel die volstaan om de software van de school te gebruiken en zelf eigen software te installeren. U kunt zelf afspraken maken met uw zoon/dochter over installatie van andere eigen software.
 3. Houd je aan de aanwijzingen/richtlijnen van de leraar/leerkrachten andere medewerkers van de school. Als dat nodig is, mogen zij je (op school) tijdelijk het gebruik van je laptop ontzeggen en kunnen ze je ouders/voogd informeren over de manier waarop je je laptop op school gebruikt.
 4. Verzekering op schade en onderhoud van eigen toestellen, niet aangekocht via de aanbevolen leverancier, vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerling en zijn/haar ouders.
 5. Indien het toestel tijdelijk niet beschikbaar is door herstelling kan de school een vervangtoestel voorzien. Als het toestel is aangekocht via de door de school aanbevolen leverancier zal het vervangtoestel gratis ter beschikking worden gesteld.
  Indien men een toestel heeft aangekocht bij een eigen leverancier kan men een vervangtoestel van de school huren tegen een vaste huurprijs van 20 euro per begonnen week. Als de ontlening langer is dan 3 weken, zal de huurprijs stijgen naar 50 euro per week.
 6. Wanneer de leerling een vervangtoestel tegen betaling huurt, zal er een overeenkomst moeten worden ondertekend. Bij schade/verlies aan een vervangtoestel kan de school de kosten verhalen bij de ontlener.
 7. De laptop wordt volledig gewist, voorzien van een recente Windows – installatie en wordt geïntegreerd in het beheerssysteem van de school. De leerling mag de laptop niet verwijderen uit het beheerssysteem. We raden aan om gegevens te bewaren in de cloud.
 8. De school heeft het recht om software te installeren op de laptop van de leerling. De leerling mag deze software niet verwijderen.
 9. De school mag software installeren en gebruiken om de laptop van de leerling op te volgen tijdens pedagogische activiteiten binnen het schooldomein. Hiermee kan de school schermen van leerlingen bekijken, overnemen en bepaalde functies zoals internet tijdelijk uitschakelen. De school heeft geen toegang tot de laptop van de leerling buiten de schooluren en indien de laptop niet met het schoolnetwerk is verbonden. De leverancier voor laptops die aanbevolen is door de school heeft op afstand géén toegang tot de laptop van de leerling. Zij mogen géén bestanden bekijken, opslaan of versturen vanaf laptops die bij hen ter herstelling zijn aangeboden, ook niet op uw verzoek, in verband met privacyregels en aansprakelijkheid rondom dataverlies.
 10. Nadat de leerling de school verlaat wordt het toestel terug vrijgegeven in de beheersomgeving. Daarbij worden de instellingen, gegevens en software verwijderd. Nadien moet de leerling de software van het toestel opnieuw volledig zelf beheren.
 11. De school voorziet toegang tot het WiFi-netwerk. De leerling is verplicht om tijdens de lesdag gebruik te maken van dit netwerk.
 12. Het toestel moet bij de start van elke lesdag volledig opgeladen en klaar voor gebruik in de les zijn.
 13. Indien de laptop van de leerling aangemeld moet worden voor herstelling via een door een school erkende herstelfirma, bijvoorbeeld de door de school aanbevolen leverancier, kan de herstelling via de school aangevraagd worden.
 14. Bij softwareproblemen zal de laptop steeds opnieuw geïnstalleerd worden. Alle bestanden van de lokale harde schijf zullen zo automatisch gewist worden.  Documenten en bestanden sla je op in de cloud, zodat deze opnieuw gemakkelijk beschikbaar zijn na een nieuwe installatie. Je bewaart best geen persoonlijke bestanden op de laptop zelf.
 15. Je gebruikt de laptop alleen in de klas of andere studielokalen, of na goedkeuring van de leraar elders. Je gebruikt de laptop niet op de speelplaats of in de gangen. Je houdt de laptop m.a.w. gesloten en in de hoes op de speelplaats en in de gangen.
 16. De laptop mag buiten de schooluren niet op school bewaard worden. Deze dient telkens terug mee naar huis te gaan.
 17. Naast de afspraken in dit document, gelden ook alle afspraken en voorwaarden van de leverancier. Deze kan je terugvinden op hun website. Voorbeelden zijn de Servicevoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de polis van de verzekering.