Afspraken voor goed gebruik van de laptop

De school vraagt dat je de laptop voorzichtig en redelijk behandelt. Op deze pagina staan goede praktijken en gedragsregels die zowel goed zijn voor de leerling, de school als de laptop.

 • Je bewaart de laptop in de bijgeleverde laptophoes. Je vervoert de laptop in de hoes in een zelf gekozen (school)tas.
 • Je laat de laptop op school en elders nooit onbewaakt/onbemand achter. Gebruik je de laptop niet, berg hem dan op in je locker, of in je (school)tas die je nergens onbewaakt achterlaat.
 • Je laadt de batterij elke avond thuis op. De batterij van de laptop gaat normaal gezien een ganse schooldag mee.
 • Je leent de laptop nooit aan anderen uit. Andere personen zoals vrienden of klasgenoten mogen geen gebruik maken van het toestel. Ouders zijn hier de uitzondering op.
 • Je stopt geen papieren of ander materiaal tussen het scherm en het toetsenbord.
 • Papieren, laptoptoebehoren (zoals een draadloze muis of de stroomadapter) of papieren bewaar je niet mee in de hoes.
 • Raak het beeldscherm niet aan met blote vingers om afdrukken te vermijden.
 • Je eet en drinkt niet in de nabijheid van de laptop.
 • Je behandelt de laptop niet met water of reinigingsproducten (beeldscherm en klavier). De buitenkant van de laptop mag proper gemaakt worden met een licht met water behandelde microvezeldoek.
 • Bewaar de laptop op een droge plaats op kamertemperatuur. Laat deze bijvoorbeeld niet achter in de auto of je fietstas.
 • Stel de laptop en de batterij nooit bloot aan vorst, hitte, vocht of regen. Leg de batterij nooit in de vriezer, oven of magnetron.
 • Hardwareproblemen? Softwareproblemen? Je moet dit zo snel mogelijk melden bij de laptopbalie van de school via laptopbalie@snorduffel.be of via Smartschool naar Laptopbalie. Je probeert nooit zelf de laptop te herstellen.
 • Laptop gestolen buiten de school? Doe aangifte bij de politie zodat je een proces-verbaal hebt. Verwittig zo snel mogelijk je pedagogisch directeur en de verantwoordelijke van de laptopbalie.

SCHADE

Bij schade aan het toestel verwittig je steeds de laptopbalie via laptopbalie@snorduffel.be of via Smartschool naar Laptopbalie. Bij onherroepelijke schade van een toestel zitten de school en de ouders samen om de kwestie te bespreken. Sowieso moet de leerling steeds over een toestel kunnen beschikken.

Voorkomen is toch altijd beter dan genezen. Vandaar enkele raadgevingen om schade te beperken

 • Draag steeds zorg voor het toestel en bescherm het met de hoes met verstevigde zijkanten.
 • Klap de laptop nooit dicht als er nog een voorwerp op het toetsenbord ligt.
 • Zet het toestel nooit hardhandig neer, ook wanneer deze in je (school)tas zit.
 • Druk niet op het beeldscherm, noch op de voorzijde, noch op de achterzijde.
 • Neem het toestel vast aan de randen.
 • Beweeg niet bruusk met het toestel, zeker niet als het aanstaat.
 • Leg geen voorwerpen op het gesloten toestel.
 • Als het toestel ergens in gestopt wordt, zorg er dan voor dat het niet gekneld zit.
 • Laat de batterij niet volledig leeglopen en laad ze ook niet de hele nacht op, om de levensduur van de batterij te bevorderen.
 • De batterij van jouw laptop krijgt last bij koude of hitte en kan hierdoor schade of slijt oplopen. Bescherm je laptop met deze tips.
  • Gebruik de laptop enkel in ruimtes op kamertemperatuur.
  • Laat de laptop nooit in bv. de auto of fietszak liggen, maar neem het toestel altijd mee naar binnen in een warmere ruimte.
  • Zorg ervoor dat je laptop altijd in de laptophoes en in je schooltas zit bij transport van en naar school en tijdens de speeltijd.
  • Zorg ervoor dat je de laptop volledig afsluit voor je deze opbergt in de laptophoes.

DIEFSTAL

Bij diefstal van een toestel verwittig je steeds de laptopbalie via laptopbalie@snorduffel.be of via Smartschool naar Laptopbalie. De school en de ouders zitten altijd samen om de kwestie te bespreken. Sowieso moet de leerling steeds over een toestel kunnen beschikken.