Werken op SNOR

Wij zoeken doorlopend:

Werken op het Sint-Norbertusinstituut

Het Sint-Norbertusinstituut (SNOR) staat bekend als dè secundaire school voor Duffel en wijde omgeving. Leerlingen, ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel voelen zich thuis op onze school. SNOR gaat voor kwaliteitsvol onderwijs aan leerlingen van de 21e eeuw.

Het Sint-Norbertusinstituut werkt voor iedere leerling aan een rijke leeromgeving en een warm klimaat waarin ieder zich gewaardeerd kan voelen. Onze inspiratie putten we uit zowel de nieuwste inzichten in goed onderwijs als uit onze lange onderwijstraditie die teruggaat op de zusters van het Convent van Bethlehem. Wij zijn met fierheid een katholieke school die de diversiteit onder leerkrachten en leerlingen positief waardeert. Verbondenheid, verantwoordelijkheidszin en een emanciperende benadering staan in onze pedagogiek centraal. Wij innoveren ons onderwijs door nadruk op activerende werkvormen, methodes als Kagan en gebruik van digitale oplossingen en talentgericht werken. Wij zetten voor ons zorgbeleid in op ondersteuning in een steeds bredere fase 0, handelingsgericht werken en verbindend schoolklimaat. Voor preventie en opvolging van negatief gedrag maken we bij voorkeur gebruik van herstelgerichte vormen. Ons opvolgbeleid is geënt op het vierladenmodel. We werken aan het uit de wegruimen van alle obstakels die het leren in de weg staan.

SNOR wil een school zijn voor alle leerlingen van Duffel en omgeving en biedt daarom een breed scala aan studierichtingen aan. Ons veelzijdig aso levert succesvolle studenten af voor het hoger en universitair onderwijs. Uit ons tso en bso worden leerlingen in de wijde omtrek in stages en in het werkveld met open armen onthaald. Onze 7e jaren leiden in bso en SenSe op voor het beroepsveld en functioneren als springplank voor verdere studies. Onze HBO-5 Verpleegkunde heeft een unieke UDL-benadering waar zoveel mogelijk obstakels voor het leren uit de weg worden geruimd. Ook in avondopleiding kan op de campus Rooienberg verpleegkunde worden gestudeerd. Ons warm en gastvrij internaat Pedarooienberg heeft 42 kamers voor leerlingen secundair vanaf 14 jaar en voor HBO 5-studenten.

Leerkrachten, ondersteunend personeel en opvoeders worden bij ons uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven ten behoeve van het leren van de leerling. We staan op een professionele werkhouding, uitstekende kennis van het eigen vak en onberispelijke pedagogische, communicatieve  en administratieve vaardigheden. Wij verwachten verder een teamgerichte houding waarbij steeds het lerend aspect voorop staat. Ook aan nieuwe collega’s bieden we  interne en externe nascholing en professionaliseringstrajecten aan. De aanvangsbegeleiders die de nieuwe leerkrachten opvangen worden steeds bijzonder gewaardeerd. Van nieuwe leerkrachten verwachten we een traject van steeds zelfstandiger werken aan de eigen professionalisering, om uiteindelijk na vijf jaar op het niveau van ervaren leerkracht te kunnen functioneren. We hanteren daarbij een groeimodel waarin reflectie op en bijsturen van het eigen handelen centraal staan. De eigen groei in kaart kunnen brengen en zelf (bij)sturen is een belangrijk item in evaluatie.