Sluiting van onze school uit voorzorg

  • 24 januari 2021

Onze school moet uit voorzorg in quarantaine gedurende 10 dagen.

Sint-Norbertusinstituut uit voorzorg in quarantaine

Zopas heeft Agentschap Zorg en Gezondheid in overleg met het lokaal bestuur Duffel, het CLB en de school beslist om onze school tien dagen in quarantaine te plaatsen. Uit de testings van de laatste dagen bleek dat er een aantal besmettingen op school zijn, zowel bij leerlingen als leerkrachten. Het gaat om een klein aantal besmettingen, maar met een verhoogd besmettingsgevaar. In één geval bleek het om de Britse variant te gaan. De school en het lokaal bestuur willen geen enkel risico nemen en nemen daarom deze preventieve en ingrijpende maatregel.

Concreet betekent dit dat het Sint-Norbertusinstituut vanaf maandag 25 januari tot en met dinsdag 2 februari sluit. Het gaat enkel om onze campus in de Stationsstraat en niet om de campus van HBO Verpleegkunde op de Rooienberg. Alle leerlingen en alle personeelsleden van het Sint-Norbertusinstituut, campus Stationsstraat, moeten gedurende voormelde periode (10 dagen) in quarantaine gaan. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft daarnaast beslist dat de huisgenoten van de leerlingen en personeelsleden niet in quarantaine hoeven te gaan.

De komende dagen zal onze school ingericht worden als testlocatie om alle leerlingen en alle personeelsleden te testen. Zo kunnen we de verspreiding in kaart laten brengen.

Daarnaast zullen we afstandsonderwijs organiseren. Het blijft immers de bedoeling om het leren maximaal verder te zetten.

De maatregelen zijn ingrijpend, maar zijn preventief. De gezondheid primeert en op deze manier neemt de school en het lokale bestuur haar verantwoordelijkheid op om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan. Het Sint-Norbertusinstituut hoopt daarbij op het nodige begrip. Voor ouders, leerlingen en personeelsleden verwijzen we graag naar de communicatie die deze zondagavond via Smartschool is gebeurd.