Klimaatwandeling

  • 8 oktober 2021
  • 1e jaar
  • 2e jaar
  • 3e jaar
  • 4e jaar
  • 5e jaar
  • 6e jaar
  • 7e jaar

Onze leerlingen werkten de voorbije week rond het klimaat. Eerst gingen ze op zoek hoe ze hun eigen leven klimaatvriendelijker kunnen aanpakken, vandaag deden ze ook suggesties aan de school en aan de gemeente want het klimaat is een gedeelde verantwoordelijkheid!

De voorbije weken hebben we in verschillende lessen de leerlingen laten kennismaken met de klimaatproblematiek. 

We vinden het belangrijk om ook hun stem te laten horen. Daarom hebben we hen zelf suggesties laten formuleren voor de Duffelse politici. Deze hebben we na een korte klimaatwandeling overhandigd aan het Duffelse gemeentebestuur.

De leerlingen zijn zelf nog verder gegaan en hebben ook suggesties geformuleerd voor de directie die natuurlijk ook grondig bekeken worden. Ten slotte hebben ze enkele aandachtspunten voor zichzelf genoteerd.