Week van ‘Respect voor verschil’ op SNOR

  • 16 mei 2022
  • 1e jaar
  • 2e jaar
  • 3e jaar
  • 4e jaar
  • 5e jaar
  • 6e jaar
  • 7e jaar

Deze week zal onze school in teken staan van ‘respect voor verschil’.

Voor vrijdag zijn we nog op zoek naar leuke muziek in alle verschillende talen die onze leerlingen spreken of thuis mee in contact komen.

Daarom een warme oproep naar onze leerlingen toe om je favoriete anderstalige muziek, favoriete volksliederen of muziek die heel typerend is voor jouw cultuur toe te voegen aan onze Spotify-playlist via de link op de startpagina van smartschool (of via de QR-code).