Gastspreker pleegzorg

  • 10 juni 2022
  • 5e jaar
  • 6e jaar
  • 7e jaar

De leerlingen van 5 Gezondheids- en welzijnswetenschappen, 6 Jeugd- en gehandicaptenzorg en de 7de jaren kregen een gastspreker over pleegzorg op bezoek.

De gastspreker bracht de leerlingen duidelijkheid over wat pleegzorg nu eigenlijk is en wat de verschillen zijn tussen adoptie. Alsook werd er uitgelegd door welke omstandigheden kinderen in een pleeggezin terecht kunnen geraken.