Experimenten natuurwetenschappen aan de Nete

  • 4 oktober 2022

De leerlingen van het 1ste jaar gingen op onderzoek naar de Nete om het thema “bewegen” in te leiden.

De leerlingen bespraken in de les een studie van de WHO rond het bewegingstekort bij de schoolgaande jeugd. Om dit te onderzoeken gingen de leerlingen zelf verschillende proefjes uitvoerden rond: hartslag, ademhaling, vitale capaciteit, wrijving en gemiddelde snelheid op de fiets

Tijdens de les werden deze dan besproken en konden de leerlingen conclusies trekken rond hun eigen fitheid en die van de klas. Ze leerden ook experimenten uitvoeren en kunnen ook zelfstandig de wetenschappelijke cyclus toepassen.