Leerlingenraad 2022

  • 28 oktober 2022

Graag zetten we onze leerlingenraad ook eens in de kijker!

Natuurlijk is er ook ruimte voor de serieuzere zaken in het leven (toetsenweken, schoolreglement…). Deze worden besproken samen met de directie en schoolraad en wordt er nagegaan wat haalbaar is.