Talent for Teaching

  • 1 februari 2023

Onze school neemt van januari tot en met mei deel aan Talent for Teaching.

Onze school neemt van januari tot en met mei deel aan Talent for Teaching. Dit is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met Onderwijscentrum Brussel. We willen onze leerlingen goesting doen krijgen in lesgeven. Zo zorgen we voor meer leerkrachten en een meer diverse leerkrachtenkamer.


4 leerlingen uit de derde graad waren enthousiast om te proeven van het leven voor de klas. Er zal in de komende maanden een intensieve samenwerking zijn tussen de lagere school De Basis, onze leerkrachten van de eerste en tweede graad, mentoren en de leerlingen die deelnemen aan het project.


Woensdag was het de eerste kennismaking tussen begeleidende leerkrachten, mentoren en leerlingen. Het klikte onmiddellijk tussen alle partijen. Hopelijk krijgen de leerlingen de microbe te pakken….