Erasmus+: Bezoek aan Finland

  • 13 november 2023

Bijleren op Europees niveau.

In het Sint-Norbertusinstituut staat leren centraal. Dit geldt niet alleen voor onze leerlingen. Ook van onze leraren wordt verwacht dat ze zich bijscholen op verschillende vlakken en dat kan zelfs internationaal. Zo gaan 3 leraren vanuit het domein personenzorg dit jaar op Erasmus+, het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa, om hun expertise te vergroten.

Ilse Grauwels bezocht Finland, waarbij het vooral een verkenning was van de organisatie van de zorgopleidingen en werkplekleren. “In Finland is er veel oog voor diversiteit en het mentaal welbevinden van student en leraar. In de kinderopvang leren kinderen snel zelfstandig zijn, wordt er veel aan taalondersteuning gedaan en spelen kinderen elke dag buiten. Binnen de ouderenzorg gaat er veel aandacht naar de persoonlijke wensen en zetten ze vooral op ‘leven’ in”, aldus Ilse Grauwels.

Ilse stelde vast dat er naast verschillen met het Belgisch onderwijs, zoals gratis onderwijs voor iedereen en erg individuele opleidingstrajecten er ook veel gelijkenissen zijn. Zo maken de leerlingen daar ook kennis met zowel de oudere als de jongere zorgvrager vooraleer ze een definitieve keuze maken van hun afstudeerrichting. Tijdens de lessen worden ook altijd eerst de vaardigheden aangeleerd en ingeoefend vooraleer er op stage gegaan wordt. Ilse besluit dat wij dus zeker goed onderwijs leveren.

We kijken uit naar de ervaringen die Jasmine Crobeck en Carine De Beuckeleer nog zullen opdoen later dit schooljaar in Bergamo en Den Haag.