Schoolbezoeken lagere scholen

  • 8 maart 2024
  • 1e jaar

De lagere scholen uit de buurt op bezoek.

Gedurende de voorbije weken bezochten 12 lagere scholen en dus 370 leerlingen uit het zesde leerjaar onze school.

De leerlingen van 1 Taal en expressie bereidden deze bezoeken voor door een rondleiding uit te denken binnen een bepaald thema met bijhorende opdrachten. Ze namen het onthaal en de logistiek ook voor hun rekening. Als ware SNOR ambassadeurs trokken zij met hen door de school. Alles verliep heel professioneel.

De leerlingen uit het zesde leerjaar volgden na de rondleiding ook nog workshops waarbij ze konden kiezen uit Engels, Latijn, Mens en samenleving en STEM.

Wij zijn trots op onze 1TEx’ers en willen hen, de begeleidende leerkrachten mevr. Van Geet en mevr. Ceulemans en iedereen die hier zijn steentje heeft bijgedragen dan ook hartelijk bedanken!