Wijze Lessen in de praktijk: een leraar wiskunde aan het woord

  • 21 mei 2024

Mevr. Cornelis schrijft blog voor Thomas More Onderwijs en leren.

Wist je dat SNOR een van de eerste scholen is die het volledige traject ‘Effectieve didactiek’ van het Expertisecentrum voor Onderwijs en Leren van Thomas More-hogeschool heeft doorlopen? Dit kadert in onze missie waarin leren centraal staat en waarin we de expertise van vakleraren hoog in het vaandel dragen.

De voorbije twee schooljaren stonden de pedagogische studiedagen in het teken van dit traject. Een kernteam van collega’s werd opgericht om dit in goede banen te leiden en verder op te volgen, ook na dit schooljaar. Alle leraren op SNOR werden aangespoord om met de 12 bouwstenen voor effectieve didactiek aan de slag te gaan in hun lespraktijk. Tijdens open lesweken gingen collega’s bij elkaar op bezoek om van elkaar te leren en verder te evolueren.

Ook de komende jaren zullen deze bouwstenen vertrekpunten vormen voor de lessen op SNOR en blijven we inzetten op de verdere implementatie ervan.

Onze eigen wiskunde-influencer, Mevrouw Cornelis, neemt je mee doorheen effectief lesgeven in de lessen wiskunde in een blog voor Thomas More Onderwijs en leren. Lees/r vooral zelf: