Oud-leerling nu leerkracht

Op SNOR zijn er ook heel wat oud-leerlingen actief als leerkracht op dit moment.
Zij ondersteunen de school al sinds hun kindertijd.

Stefanie De Pauw, afgestudeerd in 1994 richting Techniek Wetenschappen. Nadien leerkrachtenopleiding gaan volgen aan de Katholieke Hogeschool Mechelen (KHM).

” Ik heb aan mijn tijd in SNOR echte vrienden voor het leven overgehouden. Met een groot deel van de klasgenoten van toen spreken we geregeld nog af. Vooral het maken van een ‘eindwerk’ is me bijgebleven. Hier moest je als leerling toch heel wat zelf voor ondernemen.  Mijn eerste jaren op de arbeidsmarkt heb ik gewerkt in een secundaire school in het Brusselse. In die Brusselse school was het toch een heel andere mentaliteit dan dat ik had gezien in mijn eigen middelbaar. Na enkele jaren daar gewerkt te hebben, had ik toch wel nood aan een school met meer structuur, orde en discipline en heb ik op Snor gesolliciteerd. Ondertussen werk ik ongeveer 17 jaar op Snor. De meeste jaren en nu nog steeds als leerkracht PAV en de laatste 3 jaren geef ik ook het vak Natuurwetenschappen. “

Ann Van Winkel, afgestudeerd in 1986-1987, Richting – Wiskunde. Nadien KULeuven als licentiate (master) lichamelijke opvoeding.

“De wetenschappelijke vakken en het wiskundige inzicht die me werd bijgebracht op SNOR, hebben mij flink op weg geholpen bij mijn studies aan de de KUL. Na een paar interims kreeg ik de kans om in SNOR les te geven. Zo werden de leerkrachten waarvan ik les had gekregen, mijn collega’s. Voor mij is het een fijne school en werkomgeving waar ik vrienden voor het leven aan heb overgehouden “

Els Mertens, afgestudeerd in 1995-1996, Economie-Wiskunde. Nadien Handelswetenschappen, met als afstudeerrichting financieel beleid

Ik ben in september 2000 begonnen als leerkracht op SNOR. Mijn oud-leerkracht economie ging net op pensioen toen ik afstudeerde. Ik heb in mijn laatste jaren op SNOR al verschillende activiteiten mogen organiseren, samen met enkele leerkrachten, waaronder een dag voor Broederlijk Delen. Ik probeer dan ook geregeld iets te organiseren op school omdat ik vind dat school meer is dan alleen maar leerstof leren.