Bezoek lagere school 4 Maatschappij en welzijn

  • 30 april 2024
  • 4e jaar
  • 4 Maatschappij en Welzijn

De theorie uit de les omgezet in de praktijk in de klasjes van De Basis.

Voor het vak integratie gingen de leerlingen van 4 Maatschappij en welzijn naar de lagere school om mee in de huid te kruipen van de leerkrachten. Ze hebben de lessen mee ondersteund, spelletjes gespeeld, geknutseld, bewegingsoefeningen gedaan … De theorie van de lessen werd omgezet in de praktijk.