Werkplekleren 5 Gezondheidszorg

  • 14 maart 2024
  • 5e jaar
  • 5 Gezondheidszorg

Leren door te doen!

Leerlingen uit 5GeZo hebben voor de aanvang van hun nieuwe stageperiode de mogelijkheid gekregen om aan de slag te gaan met enkele hulpmiddelen op de werkvloer om ergonomisch te leren werken. Ergonomisch werken in de zorg is een belangrijk aandachtspunt, maar de ervaring om zelf even zorgvrager te mogen zijn, daarbij kwamen heel wat emoties naar boven. Het was best wel akelig om je volledig te moeten overgeven aan een toestel. Zo leerden ze dat je met deze hulpmiddelen op een correcte manier moet werken voor het welbevinden van de zorgvrager. Ze hebben dit prima gedaan, we zijn er zeker van dat ze goed zijn voorbereid om er een succesvolle stage van te maken.