Start van het schooljaar 2020-2021

Op deze pagina vind je de basisinformatie die je nodig hebt om het komende schooljaar op een veilige manier te kunnen starten.

Op 1 september starten de scholen voor alle jaren in code geel. Dat betekent in de eerste plaats dat alle leerlingen vijf dagen naar school mogen komen en dat is fantastisch nieuws. We kijken ernaar uit om jullie allemaal terug te zien!

Om het schooljaar veilig te starten en dit hopelijk lang vol te houden, is het wel belangrijk dat we enkele afspraken maken die afwijken van wat we normaal doen.

Je vindt alle info daarover in het document via deze link.

Ook de lessenroosters maken we zo veilig mogelijk. In breed overleg werkten we een systeem uit dat ervoor zorgt dat minder leerlingen tegelijkertijd op het schoolplein en in de refter aanwezig zijn. Deze regeling vind je hier.

BELANGRIJK!

In overleg met de gemeente Duffel werd afgesproken dat alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven eten. Deze regeling geldt alvast t.e.m. 11/9/2020. Afhankelijk van de evolutie van de veiligheid kan daarna beslist worden om deze regel te herbekijken.

Aangezien we dit schooljaar geen bestellingen voor broodjes opnemen of andere maaltijden verkopen, vragen we aan alle leerllingen om zelf een lunchpakket voorzien. Ook op 1 september, omdat de leerlingen ook in de namiddag op school zullen zijn (zie de berichten hierboven).

Algemene informatie voor nieuwe leerlingen

Nu we geen infoavond kunnen organiseren bij de start van het schooljaar, vind je hier alvast de powerpoint met algemene info.