Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 3 3
Wereldwijsheid 1 1
Richtingspecifiek
BCSW 2 2
Biologie 3 3
Chemie 3 3
Fysica 3 3
Informaticawetenschappen 1 0
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen?

Ga je graag op zoek naar oplossingen voor actuele problemen in de wetenschappen? Werk je graag in een team, want samen brainstormen geeft creatieve ideeën? Wil je de theorie graag toepassen met experimenten, experimenten opstellen, resultaten verwerken en deze kritisch analyseren? Dan zit je op je plaats in de studierichting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen. Je wetenschapsvakken staan centraal en steunend op wiskundige inzichten ga je probleemoplossend te werk.

Jouw talenten:

· Je bent geboeid door biologie, chemie, fysica en biotechnologie.

· Je bent wiskundig sterk en je kan analytisch en inzichtelijk denken.

· Je bent geïnteresseerd in de logica achter natuurwetenschappelijke processen en theorieën.

· Je onderzoekt en begrijpt graag.

Jouw uitdagingen:

· Je combineert een sterk pakket wiskunde met wetenschappen.

· Er wordt veel aandacht besteed aan onderzoekend en probleemoplossend leren.

· Je legt verbanden tussen de verschillende STEM-domeinen via labovaardigheden en STEM-onderzoeksopdrachten.

· Je moet natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Instroom:

Je kan vanuit een andere doorstroomrichting overschakelen naar deze richting. Indien je in de tweede graad al een sterk pakket wiskunde had, zal je in september enkel voor de wetenschapsvakken moeten bijwerken. Indien je in de tweede graad een basispakket wiskunde had, zal je in samenspraak met de vakleerkrachten een behoorlijk pakket moeten bijwerken.

Het verschil tussen Wetenschappen-wiskunde en Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen?

Het zijn allebei abstract theoretische richtingen in de doorstroomfinaliteit waarbij biologie, chemie en fysica centraal staan. In Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen zal er echter meer tijd uitgetrokken worden voor de wetenschapsvakken waardoor er meer practica uitgevoerd kunnen worden en de theorie uitgebreid kan worden met extra toepassingen, linken met de actualiteit … Beide richtingen hebben een sterk pakket wiskunde. In Wetenschappen-wiskunde zal deze leerstof meer abstract gegeven worden, terwijl bij Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen de wiskunde in functie van de toepassingen in de wetenschappen zal staan. In Wetenschappen-wiskunde zal er ook meer tijd gespendeerd worden aan de taalvakken en de algemene vakken, zoals geschiedenis.

Het verschil tussen Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen en Biotechnologische en chemische technieken?

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een abstract theoretische richting in de doorstroomfinaliteit, Biotechnologische en chemische technieken is een theoretische en praktische
richting in de dubbele finaliteit. De theorie wordt, in tegenstelling tot de doorstroomrichtingen, op basis van praktische proeven en onderzoeken aangeleerd. Het begrijpen en onderzoeken van productiesystemen en processen is een belangrijk doel in deze richting. Hierdoor zullen er nog meer uren aan de wetenschappelijke vakken gespendeerd worden. In Biotechnologische en chemische technieken worden de toepassingen van de wiskunde en de wetenschappen beklemtoond. Je hebt nog steeds een degelijke wiskundige basis nodig, maar het aantal uren is beperkt tot 3. In Biotechnologische en chemische technieken wordt er ook actief aan beroepscompetenties gewerkt die verbonden zijn met labowerk en industriële productie bij voeding, chemie en farmacie om je klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Toekomstmuziek …

Je bent voorbereid om een academische of professionele bachelor te starten in een wetenschappelijk domein.

Schoolspecifieke uren in de derde graad  

Vijfde en zesde jaar – Wereldwijsheid  

In dit vak leer je diverse essentiële vaardigheden die je goed van pas zullen komen in het dagelijkse leven. Zo krijg je onder andere inzicht in de werking van de verkiezingen en leer je verstandig omgaan met geld. Er zal ook aandacht besteed worden aan verschillende maatschappelijke thema’s: andere culturen, duurzaamheid …. 

Zesde jaar – Masterclass

In je laatste jaar bereiden we je voor op het hoger onderwijs. Tijdens dit uur zal er tijd gespendeerd worden aan de begeleiding van je studiekeuze. Daarnaast leren we je enkele vaardigheden die onmisbaar zijn voor je verdere studies. Ten slotte zal je tijdens dit uur ook alle stappen van een onderzoeksproject doorlopen.  terug naar studieaanbod