Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 3 3
Wereldwijsheid 1 1
Richtingspecifiek
Informaticawetenschappen 1 0
Biologie 3 3
Chemie 3 3
Fysica 3 3
BCSW 2 2
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

*Wijzigingen zijn nog mogelijk.terug naar studieaanbod