Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Vaardigheden in functie van bachelorproef 0 1
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 3 3
Richtingspecifiek
Toegepaste Biologie 4 4
Toegepaste Chemie 5 5
Labo/productietechnieken 2 2
Fysica i.f.v. productiesystemen 4 3
Totaal 32 32

Biotechnologische en chemische technieken

Een richting voor jou?

*Wijzigingen zijn nog mogelijk.terug naar studieaanbod