Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Richtingspecifiek
Biologie 2 3
Chemie 2 3
Fysica 3 3
Biotechnische wetenschappen - STEMproject 3 2
Schoolspecifiek
IT en media 1 -
Kunstuur - 1
SC.I.LLs 1 -
Totaal 32 32

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad finaliteit doorstroom (domeingebonden) – domein STEM

Jij aan zet in Biotechnologische STEM-wetenschappen?

Ben je nieuwsgierig naar de wereld rondom jou en de steeds veranderende technologieën? Denk jij graag na over oplossingen voor wetenschappelijke problemen, zoals het hitte-eilandeffect, de groene golf in het verkeer, … Werk je graag in een team, want samen brainstormen geeft creatieve ideeën? Doe dan maar je labojas aan want dan zit je op je plaats in de studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen.

Jouw talenten

  • Je bent geboeid door biologie, chemie, fysica en biotechnologie.
  • Je bent wiskundig sterk en je kan analytisch en inzichtelijk denken.
  • Je denkt graag na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechn(olog)ische problemen.
  • Je onderzoekt in het labo graag biotechnologische processen.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een brede algemene vorming met een sterk pakket wiskunde en wetenschappen.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan onderzoekend en probleemoplossend leren.
  • Je legt verbanden tussen de verschillende STEM-domeinen via labovaardigheden en STEM-onderzoeksopdrachten.
  • Je moet natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Toekomstmuziek….

In de derde graad kan je verder studeren in de richting wetenschappen-wiskunde (als je je voor bepaalde vakken bijwerkt) en Biotechnologische en chemische wetenschappen in de doorstroomrichting, maar je kan ook naar de richting Biotechnologische en chemische technieken in de dubbele finaliteit overschakelen.

Het verschil tussen Natuurwetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen?

Het zijn allebei abstracte theoretische richtingen in de doorstroomfinaliteit waarbij biologie, chemie en fysica centraal staan. In Biotechnologische STEM-wetenschappen zal er echter meer projectmatig en experimenterend te werk gegaan worden. In natuurwetenschappen zullen de algemene vakken (Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis) verdiepend behandeld worden. In Biotechnologische STEM-wetenschappen zullen enkele algemene vakken (geschiedenis, Frans en Engels ) minder aan bod komen, maar deze worden vervangen door meer uren wetenschappen en STEM-projecten, waarbij STEM-engineering nadrukkelijk aan bod komen. Tijdens deze uren wordt er ingezet op het ontwikkelen van zowel onderzoeksvaardigheden als praktische vaardigheden.

Het verschil tussen Biotechnologische STEM-wetenschappen en Biotechnieken?

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een abstract theoretische richting in de doorstroomfinaliteit, Biotechnieken is een theoretisch praktische richting in de dubbele finaliteit. Hierbij worden leerlingen specifiek voorbereid op het begrijpen en onderzoeken van een (biochemisch) productieproces en verschillende analysetechnieken. De theorie wordt, in tegenstelling tot de doorstroomrichtingen, op basis van praktische proeven en onderzoeken aangeleerd. Hierdoor zullen er nog meer uren aan de wetenschappelijke vakken gespendeerd worden. In Biotechnieken worden de toepassingen van de wiskunde en de wetenschappen beklemtoond. Je hebt nog steeds een degelijke wiskundige basis nodig, maar het aantal uren is beperkt tot 3. In deze richting wordt er ook actief aan beroepscompetenties gewerkt.

Verklaring schoolspecifieke uren

Derde jaar – IT en media  

Dit vak helpt je om digitale vaardigheden te ontwikkelen door programma’s zoals Excel en Word doelgericht te gebruiken en deze kennis toe te toepassen in andere softwareprogramma’s. Je leert hoe je digitale data geordend en gestructureerd kan beheren. Bovendien leer je respectvol te communiceren op sociale media en je persoonlijke gegevens te beschermen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor je schooltijd, maar ook voor je verdere studie en toekomst. 

Derde jaar – SCILLS 

De overgang naar de tweede graad is voor veel leerlingen een grote verandering. Tijdens dit uur word je begeleid in je leerproces. Je leert verschillende technieken die je kunnen ondersteunen in het zoeken naar een goede studiemethode. Daarnaast reiken we je verschillende tools aan voor zelfreflectie zodat je een succesvolle studieloopbaan kan afronden.  

Vierde jaar – Kunstuur 

Tijdens dit uur staat de beleving en waardering van cultuur en creatieve mogelijkheden centraal. Je leert hoe vorm en inhoud betekenis geven aan een kunstwerk en je krijgt inzicht in de context waarin kunst- en cultuuruitingen voorkomen.  terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!