Vakken

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt ons studieaanbod 3e graad vernieuwd
5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Economie 4 4
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Vrije ruimte 2 2
Wiskunde 3 3

Economie-moderne talen

Een richting voor jou?

Economie

Als je geboeid bent door economische – maatschappelijke problemen dan, is de richting geknipt voor jou. Je leert nadenken over economische verschijnselen, je leert er een betekenis aan te geven en je probeert op basis daarvan een gefundeerde mening te geven. De leerstof wordt steeds geplaatst in de actualiteit en wordt wiskundiger, analytischer behandeld dan in de tweede graad. Het vak wordt opgesplitst in 2 onderdelen. In algemene economie wordt er verder gekeken dan de cijfers, ook de esthetische en maatschappelijke gevolgen van bepaalde ideeën komen ruim aan bod. In bedrijfseconomie wordt er meer gekeken naar de onderneming zelf.

Moderne talen

Als je kiest voor een richting met de pool Moderne Talen, heb je interesse in en ben je gemotiveerd voor alle moderne vreemde talen die wij aanbieden (Frans, Engels en Duits). Je bent bereid om extra vaardigheidsopdrachten spreken, schrijven, luisteren en lezen uit te voeren, om teksten grondig te analyseren, om anderstalige programma’s te volgen… en daarnaast toon je ook de bereidheid en heb je de aanleg om talen te bestuderen op een abstracter niveau. Nieuwsgierigheid naar andere culturen en de attitude om met non-native én native speakers te communiceren kunnen ook niet ontbreken. Om de communicatieve taaltaken met succes te kunnen uitvoeren, heb je de vereiste taalkennis, interculturele kennis en kennis van strategieën nodig.terug naar studieaanbod