Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 3 4
Richtingspecifiek
Duits 2 2
Economie 5 4
Engels 3 3
Frans 5 4
Nederlands 4 4
Totaal 32 32

Economie-moderne talen

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Economie – Moderne talen?

Je hebt de smaak van economie helemaal te pakken gekregen in de tweede graad? Of je bent nu wel eens benieuwd hoe de hele wereld kan blijven produceren en groeien, of kan dat toch niet? Je bent ook nieuwsgierig naar de werking van bedrijven en je ziet jezelf later misschien wel als manager? Dan ben je op je plaats in deze richting. Je gaat in de derde graad kritisch leren kijken naar de sociaal-economische mogelijkheden en problemen zoals economische groei, internationale handel, armoede, inkomensongelijkheid … We proberen regelmatig de link te leggen met de actualiteit zodat je interesse alleen maar zal toenemen.

Communiceren in vreemde talen vind je een verrijking en je hebt interesse in andere culturen. Je wil je verdiepen in literatuur en teksten analyseren vind je een uitdaging. Een sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière en hier zet je al de eerste stap in deze richting.

Jouw talenten

· Je wil inzicht verwerven in economie als systeem.

· Je wil begrijpen hoe ondernemingen werken.

· Je bent geïnteresseerd in thema’s als internationale handel, marketing, inflatie …

· Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.

· Je kan kritisch omgaan met gegevens en je kan logisch denken.

· Je beschikt over een sterk taalgevoel.

· Je kan vlot nieuwe woordenschat verwerven en grammaticale regels toepassen.

· Je durft je eigen mening te verwoorden in zowel je moedertaal als in vreemde talen.

Jouw uitdagingen

· Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en talen.

· Het is een sterk theoretische richting.

· Je moet verbanden kunnen leggen tussen de verschillende leerstofonderdelen.

· Je kan wiskunde gebruiken om het onderliggend verband met (bedrijfs)economische concepten te verklaren.

· Je verdiept je talenkennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

· Je leert een derde vreemde taal: het Duits.

Instromen

Je kan vanuit een andere doorstroomrichting overschakelen naar deze richting, maar dan zal je in september voor economie moeten bijwerken.

Toekomstmuziek …

Nadien ben je voorbereid om een academische of professionele bachelor in economische richtingen of in de talenrichtingen aan te vatten. Ook voor andere academische of bacheloropleidingen heb je een goede basis.terug naar studieaanbod