Vakken

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt ons studieaanbod 3e graad vernieuwd
5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Economie 4 4
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Vrije ruimte 2 2
Wiskunde 6 6

Economie-wiskunde

Een richting voor jou?

Economie

Als je geboeid bent door economische – maatschappelijke problemen, dan is de richting geknipt voor jou. Je leert nadenken over economische verschijnselen, je leert er een betekenis aan te geven en je probeert op basis daarvan een gefundeerde mening te geven. De leerstof wordt steeds geplaatst in de actualiteit en wordt wiskundiger, analytischer behandeld dan in de tweede graad. Het vak wordt opgesplitst in 2 onderdelen. In algemene economie wordt er verder gekeken dan de cijfers, ook de esthetische en maatschappelijke gevolgen van bepaalde idee├źn komen ruim aan bod. In bedrijfseconomie wordt er meer gekeken naar de onderneming zelf.

Wiskunde

Tot in het vierde jaar loopt het leerplan wiskunde in grote lijnen voor iedereen gelijk. Dat verandert als je in de derde graad kiest voor een richting met de pool wiskunde. Je krijgt dan minstens 6 lesuren per week wiskunde. Dat is best veel, zelfs voor een leerling met aanleg voor het vak. Die aanleg is onmisbaar als je die keuze wilt maken, maar het is niet genoeg. Je moet het vooral graag doen.

Reken er op dat je elke dag ook thuis nog met wiskunde zal bezig zijn en dat je een stevig pakket theorie zal moeten verwerken. Weet dat je een duidelijke versnelling zal maken in het tempo waarop wordt lesgegeven. Het gaat hard in het zesde jaar… In ruil voor al dat harde werk zal je ontzettend veel leren.

Je leert meer dan alleen maar rekenen: je krijgt inzicht in wat wiskunde echt betekent en hoe je wiskunde kan toepassen in de wetenschappen of de economie. Je legt vooral een solide basis die onmisbaar is voor heel wat hogere studies.terug naar studieaanbod