Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 4 4
Wereldwijsheid 1 1
Richtingspecifiek
Economie 5 4
Informaticawetenschappen 1 0
Inleiding tot het recht 0 1
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32

Economie-wiskunde

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Economie-Wiskunde?

Je hebt de smaak van economie helemaal te pakken gekregen in de tweede graad? Of je bent nu wel eens benieuwd hoe de hele wereld kan blijven produceren en groeien, of kan dat toch niet? Je bent ook nieuwsgierig naar de werking van bedrijven en je ziet jezelf later misschien wel als manager? Dan ben je op je plaats in deze richting. Je gaat in de derde graad kritisch leren kijken naar de sociaal-economische mogelijkheden en problemen zoals economische groei, internationale handel, armoede, inkomensongelijkheid … We proberen regelmatig de link te leggen met de actualiteit zodat je interesse alleen maar zal toenemen.

Je krijgt ook een stevig pakket wiskunde. Je moet dus in staat zijn om grotere leerstofgehelen te verwerken en abstracte inhouden te verwerven.

Jouw talenten

· Je wil inzicht verwerven in economie als systeem.

· Je wil begrijpen hoe ondernemingen werken.

· Je bent geïnteresseerd in thema’s als internationale handel, marketing, inflatie …

· Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.

· Je kan kritisch omgaan met gegevens en je kan logisch denken.

· Je bent wiskundig sterk en kan goed abstract redeneren.

Jouw uitdagingen

· Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

· Het is een sterk theoretische richting.

· Je moet verbanden kunnen leggen tussen de verschillende leerstofonderdelen.

· Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren. Je begrijpt het onderliggend verband met (bedrijfs)economische concepten.

Instromen

Je kan vanuit een andere doorstroomrichting overschakelen naar deze richting. Indien je in de tweede graad al een sterk pakket wiskunde had, zal je in september enkel voor economie moeten bijwerken. Indien je in de tweede graad een basispakket wiskunde had, zal je in samenspraak met de vakleerkrachten een behoorlijk pakket moeten bijwerken.

Toekomstmuziek …

Nadien ben je voorbereid om een academische of professionele bachelor in economische richtingen aan te vatten, maar ook voor andere academische of bacheloropleidingen heb je een goede basis.

Schoolspecifieke uren in de derde graad  

Vijfde en zesde jaar – Wereldwijsheid  

In dit vak leer je diverse essentiële vaardigheden die je goed van pas zullen komen in het dagelijkse leven. Zo krijg je onder andere inzicht in de werking van de verkiezingen en leer je verstandig omgaan met geld. Er zal ook aandacht besteed worden aan verschillende maatschappelijke thema’s: andere culturen, duurzaamheid …. 

Zesde jaar –  Masterclass 

In je laatste jaar bereiden we je voor op het hoger onderwijs. Tijdens dit uur zal er tijd gespendeerd worden aan de begeleiding van je studiekeuze. Daarnaast leren we je enkele vaardigheden die onmisbaar zijn voor je verdere studies. Ten slotte zal je tijdens dit uur ook alle stappen van een onderzoeksproject doorlopen.  terug naar studieaanbod