Vakken

2de graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Duits 0 2
Economie 5 4
Schoolspecifiek
It en media 1 -
Kunstuur - 1
SC.I.LLs 1 -
Totaal 32 32

Economische wetenschappen – optie talen NIEUW

Een richting voor jou?

2de graad finaliteit doorstroom (domeinoverschrijdend) – domein Economie en organisatie

Jij aan zet in Economische wetenschappen?

Lees je af en toe eens een krant of vang je wel eens wat op via het radionieuws, dan heb je zeker al gemerkt dat het regelmatig over volgende begrippen gaat: werkloosheid, inflatie, energiecrisis, premies, winst, ecologisch produceren … allemaal zaken die aan bod komen in de lessen economie. We proberen dan ook regelmatig de link te leggen met de actualiteit zodat je interesse alleen maar zal toenemen.

Optie talen

Als voorbereiding naar een richting met meer moderne talen in de derde graad, is er een extra uur Engels in het derde jaar en twee uur Duits in het vierde jaar.

Jouw talenten

  • Je wil inzicht verwerven in economie als systeem.
  • Je wil begrijpen hoe ondernemingen werken.
  • Je bent geïnteresseerd in thema’s als internationale handel, consumentengedrag, inflatie …
  • Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.
  • Je Kan kritisch omgaan met gegevens en je kan logisch denken.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en talen.
  • Het is een sterk theoretische richting.
  • Je moet verbanden kunnen leggen tussen de verschillende leerstofonderdelen.
  • Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren. Je begrijpt het onderliggend verband met (bedrijfs)economische concepten

Toekomstmuziek

In de derde graad kan je kiezen voor economie-wiskunde of economie-talen. Nadien ben je voorbereid om een academische of professionele bachelor in economische richtingen aan te vatten, maar ook voor andere academische of bachelor opleidingen heb je een goede basis.

Verklaring schoolspecifieke uren

Derde jaar – IT en media  

Dit vak helpt je om digitale vaardigheden te ontwikkelen door programma’s zoals Excel en Word doelgericht te gebruiken en deze kennis toe te toepassen in andere softwareprogramma’s. Je leert hoe je digitale data geordend en gestructureerd kan beheren. Bovendien leer je respectvol te communiceren op sociale media en je persoonlijke gegevens te beschermen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor je schooltijd, maar ook voor je verdere studie en toekomst. 

Derde jaar – SCILLS 

De overgang naar de tweede graad is voor veel leerlingen een grote verandering. Tijdens dit uur word je begeleid in je leerproces. Je leert verschillende technieken die je kunnen ondersteunen in het zoeken naar een goede studiemethode. Daarnaast reiken we je verschillende tools aan voor zelfreflectie zodat je een succesvolle studieloopbaan kan afronden.  

Vierde jaar – Kunstuur 

Tijdens dit uur staat de beleving en waardering van cultuur en creatieve mogelijkheden centraal. Je leert hoe vorm en inhoud betekenis geven aan een kunstwerk en je krijgt inzicht in de context waarin kunst- en cultuuruitingen voorkomen.  terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!