Vakken

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt ons studieaanbod 3e graad vernieuwd
5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Cultuurwetenschappen 3 3
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Statistiek 1 1
Vrije ruimte 2 2
Wiskunde 3 3

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

In de richting humane wetenschappen staan het individu en de samenleving centraal. Deze onderwerpen worden vanuit de vakken Cultuur- en Gedragswetenschappen via een specifieke invalshoek benaderd. Bij het overbrengen van de lesinhoud streven we ernaar om je zo actief mogelijk te betrekken door gebruik te maken van interactieve werkvormen, beeldmateriaal en artikels, gastsprekers en uitstappen. Hierdoor ben jij in staat om in toenemende mate inzicht te verwerven in maatschappelijke en culturele fenomenen en je kritische geest aan te scherpen. De manier waarop je de leerstof verwerkt vormt een goede basis voor verdere studies.terug naar studieaanbod