Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Wereldwijsheid 1 1
Richtingspecifiek
Statistiek 1 1
Kunstbeschouwing 1 1
Uitgebreide filosofie 3 2
Sociologie en gedragswetenschappen 5 5
32 32

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

*Wijzigingen zijn nog mogelijk.terug naar studieaanbod