Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 3 3
Richtingspecifiek
Kunstbeschouwing 1 1
Sociale en gedragswetenschappen 5 5
Statistiek 1 1
Uitgebreide filosofie 3 2
32 32

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Humane wetenschappen?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de algemene, domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. De richting combineert een brede algemene vorming met specifieke menswetenschappen als filosofie, kunst, politieke, sociologie en gedragswetenschappen. Het is een sterk talige richting, zowel mondeling als schriftelijk. Ook statistiek zit in je vakkenpakket, om je gerichter voor te bereiden op vervolgstudies die logisch in het verlengde van deze studierichting liggen.

Jouw talenten:

· Je hebt interesse in mensen en hoe ze hun plek zoeken in de samenleving.

· Je bent geboeid door maatschappelijke en sociale thema’s. Je bent gedreven om die verder te onderzoeken en durft daarbij kritisch dingen in vraag stellen.

· Cultuur en actualiteit laten je niet los.

· Je kan complexere leerinhouden verwerken in een korte tijd. Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.

· Jij studeert graag en kan een doorgedreven lestempo aan. Je vindt een theoretische benadering van de leerstof uitdagend en leerrijk.

· Je staat ervoor open om vanuit diverse wetenschapsgebieden op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.

· Je kan makkelijk veel tekst verwerken en kan goed begrijpend lezen.

Jouw uitdagingen:

· Je bent sterk communicatief en talig aangelegd en het doorgronden van teksten vormt voor jou geen probleem.

· Je kan logisch redeneren en vlot verbanden leggen tussen abstracte leerinhouden.

· Je durft abstracte wetenschappelijke en filosofische begrippen gebruiken.

· Je kan analytisch denken. Je zoekt graag naar verbanden en weet hoofdzaken goed te onderscheiden van bijzaken.

Instromen:

Je kan vanuit een andere doorstroomrichting naar deze richting schakelen, maar dan zal je een inhaalbeweging moeten maken voor meerdere vakken, waaronder de richtingspecifieke.

Het verschil tussen Welzijnswetenschappen en Humane wetenschappen?

Zowel in het vak statistiek als in het vak wiskunde zal je in Humane wetenschappen meer leerstof te verwerken krijgen, hoewel er evenveel uren gegeven worden. Er is ook een verschil bij de vreemde talen. Frans en Engels komen in HuWe namelijk meer aan bod. Verder ligt in WeWe de nadruk veel meer op natuurwetenschappen, met een behoorlijk diepgaand pakket aan leerdoelen. Daarin zitten ook fysiologie en anatomie, onderdelen die in HuWe niet in het pakket opgenomen zijn. In WeWe wordt in het richtingspecifieke vak toegepaste sociale en gedragswetenschappen meer tijd voorzien om leerinhouden verder uit te diepen en te concretiseren. In HuWe komt filosofie dan weer uitgebreider aan bod.

Toekomstmuziek …

Je bent klaar om zowel een academische als een professionele bachelor aan te vatten, al dan niet binnen het domein van de sociale wetenschappen. Denk aan geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en gezondheidszorg.terug naar studieaanbod