Vakken

3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Cultuurwetenschappen 2 2
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 -
Wiskunde 4 4

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?