Vakken

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt ons studieaanbod 3e graad vernieuwd
5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Vrije ruimte 2 2
Wiskunde 3 3

Latijn-moderne talen

Een richting voor jou?

Latijn

Wie kiest voor Latijn in de derde graad, blijft kiezen voor een brede algemene vorming die geen enkele hogere studie uitsluit maar een unieke aanvulling vormt bij elke wiskundige of taalkundige specialisatie in het secundair onderwijs. We bouwen samen verder aan vaardigheden zoals abstract denken over taal, analytisch redeneren en leesvaardigheid. Ook verwerf je attitudes zoals doorzettingsvermogen, intellectuele openheid, kritische zin en oog voor precisie. Tijdens dit proces is er ook ruimte voor extra-murosactiviteiten en minder traditionele werkvormen: zo geef je in het vijfde jaar een cultuurlesje aan de leerlingen van de eerste graad en begeleid je in het zesde jaar de eerstejaars op de uitstap naar Xanten.

Moderne talen

Als je kiest voor een richting met de pool Moderne Talen, heb je interesse in en ben je gemotiveerd voor àlle moderne vreemde talen die wij aanbieden (Frans, Engels en Duits). Je bent bereid om extra vaardigheidsopdrachten spreken, schrijven, luisteren en lezen uit te voeren, om teksten grondig te analyseren, om anderstalige programma’s te volgen… en daarnaast toon je ook de bereidheid en heb je de aanleg om talen te bestuderen op een abstracter niveau. Nieuwsgierigheid naar andere culturen en de attitude om met non-native én native speakers te communiceren kunnen ook niet ontbreken. Om communicatieve taaltaken met succes te kunnen uitvoeren, heb je de vereiste taalkennis, interculturele kennis en kennis van strategieën nodig.terug naar studieaanbod