Vakken

3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 1
Engels 2 3
Frans 5 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 -
Wiskunde 4 4

Latijn moderne talen

Een richting voor jou?