Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 3 3
Richtingspecifiek
Latijn 4 4
Engels 3 3
Frans 5 5
Duits 3 2
Nederlands 4 4
Totaal 32 32

Latijn moderne talen

Een richting voor jou?

*Wijzigingen zijn nog mogelijk.terug naar studieaanbod