Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Duits 0 2
Klassieke kunst en cultuur 1 -
Latijn 5 5
Schoolspecifiek
IT en media 1 -
Kunstuur - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Latijn – optie talen NIEUW

Een richting voor jou?

2de graad finaliteit doorstroom (domeinoverschrijdend) – domein Taal en cultuur

Kan jij starten?

  • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jij aan zet in Latijn?

Architectuur, kunst, wetenschap, verhalen, rechtspraak … De Romeinen hebben hun sporen nagelaten in de hedendaagse samenleving. In de tweede graad verdiep je je verder in de Latijnse taal en maak je een eerste kennismaking met authentieke teksten geschreven door echte Romeinen.

Optie talen

Als voorbereiding naar een richting met meer moderne talen in de derde graad, is er een extra uur Engels in het derde jaar en twee uur Duits in het vierde jaar.

Jouw talenten

  • Je hebt een passie voor taal en een sterk taalgevoel.
  • Je wil meer leren over de Latijnse taal en denkt graag na over hoe die gebruikt wordt.
  • Je leest graag Latijnse teksten en vindt het fijn om daar wat dieper over na te denken.
  • Je leert graag iets bij over de Romeinse geschiedenis en cultuur.
  • Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.

Klinkt wat hierboven staat herkenbaar? De richting Latijn is dan de juiste richting voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en uitgebreid pakket wiskunde.
  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.

Toekomstmuziek …

In de derde graad kan je kiezen om Latijn te combineren met wiskunde of moderne vreemde talen.

Verklaring schoolspecifieke uren

Derde jaar – IT en media  

Dit vak helpt je om digitale vaardigheden te ontwikkelen door programma’s zoals Excel en Word doelgericht te gebruiken en deze kennis toe te toepassen in andere softwareprogramma’s. Je leert hoe je digitale data geordend en gestructureerd kan beheren. Bovendien leer je respectvol te communiceren op sociale media en je persoonlijke gegevens te beschermen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor je schooltijd, maar ook voor je verdere studie en toekomst. 

Derde jaar – SCILLS 

De overgang naar de tweede graad is voor veel leerlingen een grote verandering. Tijdens dit uur word je begeleid in je leerproces. Je leert verschillende technieken die je kunnen ondersteunen in het zoeken naar een goede studiemethode. Daarnaast reiken we je verschillende tools aan voor zelfreflectie zodat je een succesvolle studieloopbaan kan afronden.  

Vierde jaar – Kunstuur 

Tijdens dit uur staat de beleving en waardering van cultuur en creatieve mogelijkheden centraal. Je leert hoe vorm en inhoud betekenis geven aan een kunstwerk en je krijgt inzicht in de context waarin kunst- en cultuuruitingen voorkomen.  terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!