Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Duits 0 2
Klassieke kunst en cultuur 1 -
Latijn 5 5
Schoolspecifiek
IT en media 1 -
Kunstuur - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Latijn – optie talen NIEUW

Een richting voor jou?

2de graad finaliteit doorstroom (domeinoverschrijdend) – domein Taal en cultuur

Kan jij starten?

  • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jij aan zet in Latijn?

Architectuur, kunst, wetenschap, verhalen, rechtspraak … De Romeinen hebben hun sporen nagelaten in de hedendaagse samenleving. In de tweede graad verdiep je je verder in de Latijnse taal en maak je een eerste kennismaking met authentieke teksten geschreven door echte Romeinen.

Jouw talenten

  • Je hebt een passie voor taal en een sterk taalgevoel.
  • Je wil meer leren over de Latijnse taal en denkt graag na over hoe die gebruikt wordt.
  • Je leest graag Latijnse teksten en vindt het fijn om daar wat dieper over na te denken.
  • Je leert graag iets bij over de Romeinse geschiedenis en cultuur.
  • Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.

Klinkt wat hierboven staat herkenbaar? De richting Latijn is dan de juiste richting voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en uitgebreid pakket wiskunde.
  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.

Toekomstmuziek …

In de derde graad kan je kiezen om Latijn te combineren met wiskunde of moderne vreemde talen.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

  • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!