Vakken

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt ons studieaanbod 3e graad vernieuwd
5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Vrije ruimte 2 2
Wiskunde 6 6

Latijn-wiskunde

Een richting voor jou?

Latijn

Wie kiest voor Latijn in de derde graad, blijft kiezen voor een brede algemene vorming die geen enkele hogere studie uitsluit maar een unieke aanvulling vormt bij elke wiskundige of taalkundige specialisatie in het secundair onderwijs. We bouwen samen verder aan vaardigheden zoals abstract denken over taal, analytisch redeneren en leesvaardigheid. Ook verwerf je attitudes zoals doorzettingsvermogen, intellectuele openheid, kritische zin en oog voor precisie. Tijdens dit proces is er ook ruimte voor extra-murosactiviteiten en minder traditionele werkvormen: zo geef je in het vijfde jaar een cultuurlesje aan de leerlingen van de eerste graad en begeleid je in het zesde jaar de eerstejaars op de uitstap naar Xanten.

Wiskunde

Tot in het vierde jaar loopt het leerplan wiskunde in grote lijnen voor iedereen gelijk. Dat verandert als je in de derde graad kiest voor een richting met de pool Wiskunde. Je krijgt dan minstens 6 lesuren per week wiskunde. Dat is best veel, zelfs voor een leerling met aanleg voor het vak. Die aanleg is onmisbaar als je die keuze wil maken, maar het is niet genoeg. Je moet het vooral graag doen.

Reken er op dat je elke dag ook thuis nog met wiskunde zal bezig zijn en dat je ook een stevig pakket theorie zal moeten verwerken. Weet dat je een duidelijke versnelling zal merken in het tempo waarop er wordt lesgegeven. Het gaat hard in het zesde jaar… In ruil voor al dat harde werk zal je ontzettend veel leren.

Je leert meer dan alleen maar rekenen: je krijgt inzicht in wat wiskunde echt betekent en hoe je wiskunde kan toepassen in de wetenschappen of de economie. Je legt vooral een solide basis die onmisbaar is voor heel wat hogere studies.terug naar studieaanbod